Dobre wyniki polskiego eksportu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
25-11-2022,10:40 Aktualizacja: 25-11-2022,10:43
A A A

Polska jest na 3. miejscu spośród państw Unii Europejskiej, które mają najwyższy, dodatni bilans handlowy. Wpływy z eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. osiągnęły w Polsce poziom 34,6 mld EUR (161 mld zł) i były o 26,8% wyższe niż przed rokiem.

Potencjał produkcyjny i eksportowy polskiego sektora-rolno spożywczego wciąż rośnie. Najwięcej eksportujemy do krajów Unii Europejskiej. W okresie styczeń–wrzesień 2022 r. ponad 74% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów EU. Naszym głównym partnerem handlowym są Niemcy, ale do ważnych odbiorów należą również Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy. Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował około 16,3 mld EUR, co stanowiło ponad 63% wartości eksportu do UE-27.

Krajowe artykuły rolno-spożywcze cieszą się dużym powodzeniem na rynkach całego świata. Ich eksport rośnie stabilnie od wielu lat. W 2021 r. sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,6 mld EUR (171 mld zł), o 8% wyższy w porównaniu z rokiem 2020 i 7-krotnie wyższy niż w roku 2004, tj. w roku akcesji Polski do UE.

mikrobiogazownia, biogazownia

Działania KOWR w zakresie odnawialnych źródeł energii

Jednym z ustawowych obowiązków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest prowadzenie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. Dyrektor Generalny KOWR wykonuje następujące zadania: sprawuje...
Trwa jednak ciągła ogólnoświatowa i europejska rywalizacja o utrzymanie obecnych rynków oraz zaistnienie na nowych, perspektywicznych rynkach zbytu dla produktów rolno-spożywczych. Dlatego niezwykle istotne jest, aby krajowa branża rolno-spożywcza dalej dynamicznie się rozwijała i nadal dywersyfikowała eksport na rynki różnych odbiorców. 

W zdobywaniu nowych rynków zbytu potrzebne jest m.in. wsparcie administracji państwowej, zwłaszcza w prowadzeniu działań wspierających bezpośrednio wymianę handlową. Pomoc w rozwoju współpracy handlowej polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego oferuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Celem KOWR jest prowadzenie działań w krajach o dużym potencjale importowym, na których polska żywność jest jeszcze nieobecna lub występuje w niewielkim stopniu, a także w miejscach, w których krajowa żywność jest już znana, ale wymaga dalszego wsparcia promocyjnego.

KOWR aktywnie pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych za granicą. W ramach tych działań organizuje dla polskich przedsiębiorców udział w najważniejszych międzynarodowych targach. Na 2022 rok plan wydarzeń przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obejmował 23 największe światowe targi branży rolno-spożywczej. Podczas tych wydarzeń producenci mogli promować swoje wyroby na arenie międzynarodowej. KOWR pomagał począwszy od spraw związanych z wyjazdem, poprzez organizację wizyt w punktach handlowych, a skończywszy na spotkaniach biznesowych. Silna marka krajowych produktów żywnościowych jest budowana za granicą pod wspólnym hasłem/znakiem „Poland tastes good” oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, naturalna oraz smaczna. Na przyszły rok KOWR zaplanował kolejne wyjazdy dla polskich przedsiębiorców. W planie uwzględniono wydarzenia targowe m.in. w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Tajlandii, Korei Południowej, Wietnamie oraz Arabii Saudyjskiej.

Polska żywność staje się marką, która jest gwarantem smaku i synonimem produktów spożywczych wysokiej jakości. Polskie wyroby są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na żywność wytwarzaną w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w oparciu o tradycyjne technologie i sposoby produkcji.

 

 

Poleć
Udostępnij