Nakaz ubicia świń i zakaz dalszej hodowli. Ile takich decyzji wydali inspektorzy?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2023,13:30 Aktualizacja: 02-05-2023,13:34
A A A

W pierwszym kwartale tego roku skontrolowano pod kątem wymogów bioasekuracji ponad 18 tysięcy gospodarstw utrzymujących świnie. Wobec 50 z nich inspektorzy wydali decyzje o nakazie uboju świń i czasowym zakazie ich utrzymywania.

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka w odpowiedzi na interpelację poselską podkreśla, że kontrole wymogów bioasekuracji określonych w przepisach krajowych, przeprowadzane są przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (IW) w sposób ciągły. I zwraca uwagę, iż ich ramach w dalszym ciągu stwierdzane są nieprawidłowości, pomimo że wspomniane wymogi obowiązują już od kilku lat na terenie całego kraju.

Grubo ponad 100 tys. kontroli

W 2022 roku IW przeprowadziła 111 629 takich kontroli, w tym 99 881 kontroli planowych, 9591 kontroli sprawdzających oraz 2157 kontroli doraźnych.

bioasekuracja, Agraves, trzoda chlewna, ARiMR, ASF, wirus ASF, słoma, ściółka, bioasekuracja ASF, WSA

Bioasekuracja ASF. Rolnik wygrał w sądzie z ARiMR

Hodowca trzody chlewnej dwukrotnie uzyskał negatywną decyzję ARiMR odnoście przyznania dotacji na inwestycje w bioasekurację. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł na korzyść rolnika. Producent trzody chlewnej z zachodniej Wielkopolski od...

„W przypadku 33 146 kontroli planowych, 2 348 kontroli sprawdzających i 564 kontroli doraźnych stwierdzone zostały uchybienia w spełnianiu wymogów w gospodarstwach utrzymujących świnie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami powiatowi lekarze weterynarii wydali 4429 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień, natomiast w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania powiatowi lekarze weterynarii wydali 593 decyzje administracyjne” – wylicza Gembicka.

Wybicie świń i zakaz hodowli

Podaje też tegoroczne wyniki z I kwartału. Od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. skontrolowano w sumie 18016 gospodarstw utrzymujących świnie.

„W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w odniesieniu do 302 gospodarstw właściwi powiatowi lekarze weterynarii (PLW) wydali decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, natomiast w przypadku 50 gospodarstw zostały wydane decyzje administracyjne w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” – informuje wiceszefowa resortu rolnictwa.

ASF, program bioasekuracji, MRiRW, wirus ASF, strefy objęte ograniczeniami, progam zwalczania ASF, Branżowe Porozumienie

Hodowcy wciąż nie wiedzą co z bioasekuracją małych stad

Hodowcy trzody chlewnej już wiele tygodni temu alarmowali o możliwych negatywnych skutkach propozycji polityków dotyczących małych stad świń. Chcą oni odwołania pewnych zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących do 10 sztuk. -...

GIW analizuje na bieżąco

Zapewnia ponadto, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii na bieżąco prowadzone są analizy przekazywanych sprawozdań z wykonywanych kontroli bioasekuracji oraz innych dokumentów, w tym raportów NIK z kontroli.

„Wnioski są omawiane podczas narad z wojewódzkimi lekarzami weterynarii oraz pracownikami wojewódzkich inspektoratów weterynarii realizujących zadania z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt. W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/5945, w którym zawarte są m. in wymogi bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie, główny lekarz weterynarii zorganizował w marcu 2023 r. szkolenia dla pracowników powiatowych i wojewódzkich inspektoratów weterynarii” – przekazuje Anna Gembicka.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie