KRIR: ceny minimalne za płody rolne do pilnej aktualizacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-01-2023,10:35 Aktualizacja: 12-01-2023,10:35
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła w sprawie konieczności uaktualnienia cen minimalnych na rynkach rolnych, a także z wnioskiem o zwolnienie hodowców z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej.

Jeden z wniosków do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa dotyczy potrzeby wystąpienia do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych, w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego oraz uruchomienia skupu interwencyjnego w regionach, gdzie zapłaty za płody rolne są najniższe.

Lubelska Izba Rolnicza, import ziarna z Ukrainy, ceny zbóż, rzepak, kukurydza

Izby Rolnicze wnioskują o interwencyjny skup kukurydzy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu. KRIR...

"W związku z sytuacją geopolityczną ceny produktów rolnych płacone rolnikom spadają, bądź utrzymują się na niskim poziomie w stosunku do stawek środków produkcji, a także cen żywności w sklepach" - argumentuje rolniczy samorząd.

Kolejna prośba do szefa resortu rolnictwa jest nakierowana na zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. KRIR postuluje zwolnienie z opłat gospodarzy utrzymujących zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania ich lub produktów z nich na rynek.

"Opłata za takie czynności wydaje się być nieuzasadniona, ponieważ rolnik, który planuje rozpoczęcie sprzedaży, powinien zgłosić taką praktykę do Inspekcji Weterynaryjnej, której zadaniem jest m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem żywności" - wskazują izby.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej