Jest kandydat Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej Grupy Azoty

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2024,8:25 Aktualizacja: 14-05-2024,8:27
A A A

Skarb Państwa zaproponował kandydaturę Roberta Bednarskiego do Rady Nadzorczej Grupy Azoty - poinformowała w poniedziałek spółka. Dodała, że zmiany w radzie ma dokonać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja br.

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że 13 maja br. otrzymał z Ministerstwa Aktywów Państwowych - w imieniu Skarbu Państwa, będącego akcjonariuszem spółki - informację o zgłoszeniu Roberta Bednarskiego, jako kandydata na członka rady nadzorczej. Dodano, że jest ona związana z punktem 7. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, zwołanego na 16 maja 2024 r., który dotyczy zmiany w radzie nadzorczej.

Skarb Państwa ma 33 proc. akcji Grupy Azoty, pozostała część należy do akcjonariuszy mniejszościowych.

Zarząd podkreślił też, że Robert Bednarski uzyskał pozytywną opinię rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Jak poinformowała Grupa Azoty, Robert Bednarski to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów podyplomowych na SGH z zakresu Zarządzania Wartością Firmy, studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółkach z branży rafineryjnej, chemicznej i budowlanej, w tym spółek publicznych, notowanych na GPW, takich jak Orlen, Ciech, Boryszew, Polimex-Mostostal.

grupa azoty, wyniki finansowe, straty, nawozy

Zatrważające wyniki finansowe Grupy Azoty. Miliardowe straty w 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty w 2023 r. wyniosły, zgodnie z szacunkami, 13,545 mld zł, a strata EBITDA 1,366 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Prezes Adam Leszkiewicz zapowiedział wdrożenie programu...

Bednarski - jak podano - brał udział w procesach pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji finansowej i kosztowej spółek i grup kapitałowych, a także w procesach rozbudowy zdolności produkcyjnych, integracji operacyjnej i zarządczej, a także realizacji projektów inwestycyjnych. Był też niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek publicznych, m.in: Polwaksu, Mennicy Polskiej, Comarchu, LW Bogdanka oraz Orlenu, Ciechu, Polimeksu-Mostostal i Boryszewa.

30 kwietnia br. Grupa Azoty informowała, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2023 r. wyniosły, zgodnie z szacunkami, 13,545 mld zł, a strata EBITDA 1,366 mln zł. Strata netto w 2023 r. wyniosła 3,29 mld zł, a strata EBIT 3,6 mld zł. W samym IV kwartale 2023 r. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 mld 83 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3 proc. Strata netto za IV kwartał 2023 r. to 1,449 mld zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty, jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich