Gospodarstwa masowo przestawiają się na produkcję roślinną

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2016,13:35 Aktualizacja: 31-05-2016,13:46
A A A

Chociaż w drugim kwartale 2016 r. koniunktura w polskim rolnictwie uległa nieznacznej poprawie, to nadal jest wiele problemów - informuje Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 1,2 punktu, z poziomu -15,2 pkt. do 14,0 pkt. Wzrost wartości wskaźnika koniunktury wynika ze zwiększenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej z dwóch składowych IRGAGR, o 3 punkty, z poziomu -21,2 pkt. do -19,2 pkt.

cena mleka, skup mleka, spadek cen

Tam za litr mleka płacą poniżej jednego złotego

Średnia cena mleka w kwietniu br. wyniosła 102,35 zł za hl i była o 3,3 proc. niższa od ceny wypłaconej w marcu i o 12,1 proc. niższa od cen sprzed roku – informują analitycy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów...
"Natomiast wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, obniżyła się o 0,5 pkt. Nieoczekiwanie więc pogorszyły się nastroje rolników (wobec poprawy zanotowanej przed trzema miesiącami), a kwartalny wzrost ich przychodów jest tylko nieco powyżej przeciętnego w latach 2000-2015 - czytamy w najnowszej informacji dotyczącej wyników badania okresowego "Koniunktura w rolnictwie".

Zarówno wskaźnik ogólny jak i wskaźniki cząstkowe są niższe niż rok temu odpowiednio o: 15,5, 3,3 i 4,0 pkt., co oznacza, że umacnia się - wbrew przewidywaniom - negatywny wpływ czynników kształtujących średniookresowe tendencje rozwojowe w rolnictwie.

Poprawę koniunktury odnotowano w większości badanych grup gospodarstw rolnych. Największe wzrosty wskaźnika koniunktury zarejestrowano w gospodarstwach najmniejszych, o powierzchni do 7 ha (o 3,1 pkt.), położonych w makroregionie zachodnim (o 13,8 pkt.), zajmujących się rozmnażaniem roślin (o 32,4 pkt.), prowadzonych przez rolników w wieku 31-45 lat (o 4,6 pkt.) i z wykształceniem wyższym (o 3,5 pkt.).

trzoda chlewna, świnie, pogłowie świń, GUS, wieprzowina, pogłowie trzody chlewnej, mięso, żywiec

Dramatycznie niskie pogłowie świń w Polsce. Tak źle jeszcze nie było

Ze wstępnych danych GUS wynika, że pogłowie świń w marcu 2016 r. liczyło 10187,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek aż o 11,5 proc. Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury...
Pogorszenie koniunktury zaobserwowano w gospodarstwach o powierzchni 7-15 ha, położonych w makroregionach: północnym i środkowowschodnim oraz prowadzonych przez osoby pow. 45 roku życia. W skali roku jednak niemal we wszystkich grupach gospodarstw koniunktura, mierzona wskaźnikiem IRGAGR, pogorszyła się.

Przychody pieniężne i oszczędności gospodarstw rolnych zwiększyły się. Zarazem jednak rośnie ich zadłużenie. Rosną również wydatki na zakup obrotowych środków produkcji roślinnej, a maleją zakupy pasz.

Wobec spadających cen skupu głównych produktów zwierzęcych i obniżającej się opłacalności ich produkcji, gospodarstwa rolne przestawiają się na produkcję roślinną.

Zmniejsza się odsetek gospodarstw rolnych podejmujących inwestycje. Podobne zmiany obserwuje się w strukturze rozdysponowania dopłat bezpośrednich - rośnie udział wydatków na bieżące potrzeby życiowe i zakupy obrotowych środków produkcji, a zmniejsza się udział wydatków na inwestycje w gospodarstwo i powiększenie ich powierzchni.

"Wyniki badania koniunktury rolnej, przeprowadzonego w kwietniu 2016 r., budzą zaniepokojenie. Rolnicy podejmują tylko działania niezbędne dla podtrzymania zdolności produkcyjnych w najbliższych kilku miesiącach.  Słabsza od prognozowanej przed kwartałem sytuacja finansowa gospodarstw rolnych powstrzymuje je od inwestycji. Z niepokojem patrzą w przyszłość" - informują naukowcy z SGH.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt