Akcjonariusze postanowili o zmianach w radzie nadzorczej spółki Grupa Azoty

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2024,8:30 Aktualizacja: 15-02-2024,10:28
A A A

NWZA Grupy Azoty dokonało zmian w radzie nadzorczej - poinformowała w środę Grupa. Przewodniczącym rady został Hubert Kamola związany niegdyś ze spółką. Jak podała Grupa Azoty, walne zostało przerwane i będzie kontynuowane 13 marca br.

W środę w Tarnowie na wniosek głównego akcjonariusza - Skarbu Państwa odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) Grupy Azoty. W porządku obrad walnego znalazły się m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej (RN) oraz powołanie jej przewodniczącego. Ponadto akcjonariusze mają zająć się zmianami w statucie Grupy Azoty, a także podjąć uchwałę o nabyciu przez spółkę 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o.

Jak podała Grupa Azoty w komunikacie, walne zostało przerwane i będzie kontynuowane 13 marca br. Akcjonariusze dokonali jedynie zmian w radzie nadzorczej spółki.

grupa azoty, produkcja nawozów, nawozy azotowe, nawozy wieloskładnikowe

Grupa Azoty: w styczniu spadła produkcja nawozów azotowych

W styczniu br. produkcja nawozów azotowych spadła do 199 tys. ton, a w grudniu 2023 r. wyniosła 281 tys. ton. - poinformowała we wtorek Grupa Azoty. podając szacunkowe dane. Wzrosła natomiast produkcja nawozów...

Walne odwołało ze składu rady nadzorczej Azotów Magdalenę Butrymowicz, Monikę Fill, Bartłomieja Litwińczuka, Michała Maziarka.

Do Rady powołano natomiast osoby zgłoszone przez Ministra Aktywów Państwowych nadzorujacego spółkę tj. Mirosława Sobczyka, Piotra Marciniaka, Artura Kucharskiego, Krzysztofa Kołodziejczyjka oraz jako przewodniczącego rady Huberta Kamolę. W komunikacie spółki wyjaśniono, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 14 lutego 2024 r. spółka otrzymała od Skarbu Państwa zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kołodziejczyka na członka rady nadzorczej Grupy Azoty, w miejsce zgłoszonego wcześniej Artura Rzempały. Krzysztof Kołodziejczyk w RN Azotów znalazł się 31 stycznia br. 13 lutego br. Grupa Azoty zakomunikowała jednak, że Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki, nie podając przyczyn.

Hubert Kamola był związany z Puławskimi Azotami od 2004 r., ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania na WSEiZ w Warszawie o specjalizacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign. W latach 2021-2024 pracował w PUH Chemirol Sp. z o.o. jako dyrektor Dep. Nawozów, zaangażowany również w działania M&A - największy polski operator Agro o zintegrowanej obsłudze rolnictwa. W okresie od 2020 do 2021 był business development dyrektorem w Kronospan w ramach projektu integracji terminalu morskiego, logistyki i surowców (mocznik melamina, metanol, fenol) dla tego producenta płyt drewnopochodnych.

grupa azoty, porozumienie, instytucje finansowe, finansowanie

Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytucjami finansowymi. To podstawa do planu restrukturyzacji

Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytucjami finansowymi. Umożliwi to wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy - poinformowano w komunikacie giełdowym spółki. Grupa wskazała także, że analizuje propozycję zmian...

Kamola był też w latach 2016 – 2020 dyrektorem BU Soda CIECH S.A. w 4 fabrykach (Polska, Niemcy, Rumunia) oraz członkiem zarządu CIECH Soda Polska w latach 2017 – 2019. Od 2013 do IV 2016 roku pracował jako dyrektor Dep. Korporacyjnego Agro, integracja segmentu AgroGrupa Azoty, między 2009, a 2016 rokiem był dyrektorem handlowym Grupy Azoty Puławy, a w okresie od 2007 do 2009 r. dyrektorem Operacyjnym (sprzedaż i produkcja)w Zakładach Azotowych Puławy S.A. 2004 Nafta Polska – ekspert, delegowanie do przygotowania przekształceń w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Jednocześnie spółka poinformowała, że nowo powołani - przewodniczący rady nadzorczej oraz członkowie rady nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Zgodnie ze statutem Grupy Azoty do kompetencji rady nadzorczej należy np. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

Rada nadzorcza spółki składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez walne zgromadzenie. Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka.

grupa azoty, produkcja nawozów, nawozy, ceny

Grupa Azoty nie przewiduje zmian cen nawozów na wiosnę

Grupa Azoty nie przewiduje zmian cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych w sezonie wiosennym - poinformowała PAP spółka. Podkreśliła, że obecnie są one niższe o około 20-40 proc. niż rok temu. Grupa Azoty w odpowiedzi na pytania...

Statut Azotów stanowi, że nie mniej niż dwóch członków rady nadzorczej to członkowie niezależni, spełniający wszystkie kryteria niezależności w myśl zaleceń Komisji Europejskiej, dodatkowo w radzie zasiadają przedstawiciele załogi. Obecnie załoga ma trzech przedstawicieli w radzie, na 9 członków.

Obecnie Skarb Państwa ma 33 proc. akcji w Grupie Azoty. Drugi co do wielkości pakiet walorów spółki kontrolował rosyjski biznesmen Wiaczesław Kantor. 26 kwietnia 2022 r. wraz z podmiotami zależnymi Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze, za pośrednictwem których kontrolował on pakiet 19,82 proc. akcji Grupy Azoty trafił na polską listę sankcyjną. Aktywa te uległy zamrożeniu, które uniemożliwia korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem. 11 lipca 2023 r. Minister rozwoju i technologii wydał decyzje w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego na okres 6 miesięcy wobec tych aktywów, by przejąć własność akcji Grupy Azoty posiadanych przez podmioty zależne od Wiaczesława Kantora. Jako osobę wykonującą tymczasowy zarząd przymusowy minister wskazał Radosława Leszka Kwaśnickiego. 10 stycznia 2024 r. minister przedłużył okres obowiązywania ustanowionego tymczasowego zarządu przymusowego do 12 miesięcy.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu