Późne odchwaszczanie zbóż ozimych. Praktyczne porady

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | agropolska@apra.pl
05-11-2019,10:05 Aktualizacja: 05-11-2019,13:56
A A A
Późne zabiegi to określenie umowne. Można je rozpatrywać pod kątem terminów kalendarzowych oraz faz rozwojowych, zarówno roślin uprawnych, jak i chwastów.
 
Na plantacjach późno sianych, praktycznie obowiązuje cały program odchwaszczania, wyłączając preparaty zalecane bezpośrednio po siewie lub bardzo krótko po wschodach. Na ogół jednak, decyzje o późnym odchwaszczaniu zbóż ozimych podejmowane są w momencie, gdy znajdują się one w zaawansowanych fazach rozwojowych.  
 
Andrzej Brachaczek, Innvigo

Zboża ozime - skuteczne odchwaszczanie jesienne

Rolnicy w Polsce coraz częściej decydują się na jesienne zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych. Na co należało zwrócić uwagę, dobierając preparaty do wczesnego zwalczania chwastów? Jakie czynniki warto uwzględnić w kolejnych sezonach?...
Umownie, jako termin późnych zabiegów odchwaszczania można przyjąć listopad, gdy zboża znajdują się co najmniej w fazie pełni krzewienia.
 
Dodatkowe elementy, które należy uwzględnić, to przebieg warunków pogodowych oraz fazy rozwojowe chwastów. Mimo coraz dłuższych pogodnych jesieni, listopad to okres z zimowymi akcentami. 
 
Pogodnie, ale zarazem stosunkowo chłodno. W takich warunkach herbicydy należy (jeżeli dawka nie jest jednolita) stosować w najwyższych z zalecanych dawek. Drugi aspekt to przymrozki. 
 
W wielu etykietach zamieszczone są - niestety nieprecyzyjne - ostrzeżenia, typu „nie stosować przed i po przymrozkach” lub „nie stosować, gdy spodziewane są wysokie przymrozki”. Nikt nie informuje ile czasu przed lub po (godzina, dzień, itp.) można stosować herbicydy, ani też co rozumieć pod pojęciem „wysoki” przymrozek. 
 
W praktyce, w listopadzie trudno wykonać zabieg „nie ocierając się” o przymrozek. Jakie są tego efekty? Bywa, że po wykonaniu zabiegu zaczynają żółknąć końcówki liści. To jednak objaw nieomal w 100 procentach przemijający. 
 
opryskiwacz, pszenica, ciągnik, oprysk

Jesienne odchwaszczanie pszenicy, żyta i pszenżyta

Terminy siewu zbóż ozimych, poza jęczmieniem, przypadają w podobnym czasie. Stąd ich ochrona przed zachwaszczeniem również prowadzona jest w zbliżonym terminie. Ułatwia to organizację i skraca czas pracy, szczególnie w dużych...
Nieprecyzyjne informacje znajdujące się w etykietach są pewnego rodzaju furtką. Gdyby coś się stało, to wtedy zawsze winny jest przymrozek. Nie oznacza to jednak, że przymrozki można lekceważyć. W miarę możliwości, w okresie wykonywania zabiegu, lepiej ich unikać. 
 
Kolejne zagadnienie związane z późnymi zabiegami przeciwko chwastom dotyczy herbicydów o działaniu nalistnym. Listopad to czas występowania rosy, a podczas przymrozków szronu. Koniecznie należy zaczekać z zabiegiem do momentu aż rośliny obeschną. Wykonanie zabiegu na zwilżone chwasty, powoduje  spłyniecie cieczy roboczej do gleby, gdzie substancja czynna nie jest już aktywna. 
 
Istotnym elementem zwalczania chwastów jest ich faza rozwojowa. W dotychczas nieodchwaszczanych zbożach, znajdujących się w fazie pełni krzewienia, można spodziewać się chwastów w zaawansowanych fazach rozwojowych. Większość gatunków dwuliściennych jest wrażliwa na stosowanie herbicydów w fazie 2-6 liści. Zabieg wykonany w tej fazie powinien być skuteczny. Co jednak jeśli chwasty są starsze? 
 
chwasty, pszenica

Chwasty piętra niskiego też mogą być groźne

Priorytetem w regulacji zachwaszczenia jest zwalczanie gatunków piętra wysokiego, które wytwarzają dużo biomasy, są silnie konkurencyjne w stosunku do roślin uprawnych i powodują znaczące straty w plonie. Nie należy jednak...
Mimo wszystko zabieg powinien być wykonany, nawet przy założeniu, że nie będzie w pełni skuteczny. Należy wziąć pod uwagę, że większość chwastów stanowią gatunki zimujące, które błyskawicznie rozwijają się w momencie ruszenia wiosennej wegetacji. Wówczas stają się najbardziej konkurencyjne. 
 
Jesienne stosowanie herbicydów może spowodować silne osłabienie chwastów. Często giną dużo później, nie wytrzymując warunków zimowych, co nie zawsze udaje się dostrzec.  
 
Jeśli jednak pomimo wszystko dotrwają do wiosny, to ich kondycja jest gorsza, mają też słabiej wykształcony system korzeniowy (ograniczony pobór składników pokarmowych), a czasami trwałe uszkodzenia części nadziemnej, które ograniczają asymilację. Poza tym, wykazują zdecydowanie większą wrażliwość na korekcyjne zabiegi wiosenne.   
 
Do herbicydów najskuteczniej zwalczających chwasty dwuliścienne w zaawansowanych fazach rozwojowych należą te, które w składzie posiadają florasulam. Miotła zbożowa w starszych fazach jest najbardziej wrażliwa na stosowanie pinoksadenu.
 
Tabela. Program późnego odchwaszczania zbóż ozimych w terminie jesiennym*

Herbicydy

Substancja czynna

Dawka l, kg/ha

Zboża ozime**

Wrażliwość chwastów***

Do trzech rozkrzewień (BBCH 11-23)

Bizon, Legion, Viper

diflufenikan + florasulam + penoksulam

1,0

j, p, pż

d + j

Do trzech rozkrzewień (BBCH 14-23)

Adiunkt 500 SC, Herubin 500 SC, Saper 500 SC

diflufenikan

0,24-0,3

p, pż

d

Do pełni krzewienia (BBCH 10 - 25)

Komandos 560 SC, Kompleks 560 SC, Komplet 560 SC

diflufenikan + flufenacet

0,4-0,5

j, p, pż, ż

d + j

BeFlex 500 SC

beflubutamid

0,25-0,5

j, p

d + j

BeFlex 500 SC + Boxer 800 EC

beflubutamid + prosulfokarb

0,3 + 3,0

p

d + j

BeFlex 500 SC + Lentipur Flo 500 SC

beflubutamid + chlorotoluron

0,3 + 2,0

p

d + j

Picona

pendimetalina + pikolinafen

2,0-3,0

j, p, pż

d + j

Do pełni krzewienia (BBCH 13-25)

Alister Grande 190 OD

diflufenikan + mezosulfuron + jodosulfuron metylosodowy

0,8-1,0

p, pż, ż

d + j

W pełni krzewienia (BBCH 25)

Tolurex 500 SC

chlorotoluron

1,5-2,0

ż

d + j

Toluron 700 SC

1,4

ż

d + j

Do końca krzewienia (BBCH 00-29)

Pontos

flufenacet + pikolinafen

0,5-1,0

j, p, pż, ż

d + j

Do końca krzewienia (BBCH 01-29)

Delfin 500 SC, Kinara 500 SC, Matrix, Sempra 500 SC

diflufenikan

0,375

j, p, ż

d

Diflotex 500 SC, Liskam 500 SC

0,2-0,25

j, p

d

Do końca krzewienia (BBCH pszenica 10-29; jęczmień, pszenżyto 13-29)

Dyplomata 600 SC, Sheriff 600 SC, Snajper 600 SC

diflufenikan + chlorotoluron

1,25-1,5

p

d + j

Do końca krzewienia (BBCH 11-29)

Glean Strong 54 WG

chlorosulfuron + diflufenikan

0,12

j, p, pż, ż

d + j

Quelex (+ adiuiwant)

florasulam + halauksyfen metylu

0,0375

j, p, pż, ż

d

Do końca krzewienia (BBCH 12-29)

Traxos 50 EC

klodinafop + pinoksaden

1,2

p

j

Tribe 75 WG

tribenuron metlu

0,02

j, p

d

Do końca krzewienia (BBCH 13-29)

Opal 500 SC, Złotosar 500 SC

chlorotoluron

2,0

p

d + j

Helgran 75 WG, Ranga 75 WG

tribenuron metylu

0,02

p, pż

d

Do końca krzewienia (BBCH 21-29)

Esteron 600 EC

2,4-D

0,8-1,0

j, p

d

Do początku strzelania w źdźbło (BBCH 11-30)

Glean 75 WG, Nuher 75 WG

chlorosulfuron

0,020-0,025

j, p, pż, ż

d + j

Do końca wegetacji (BBCH 10 - Kw)

Expert 600 SC, Herold 600 SC

diflufenikan + flufenacet

0,25-0,35

j, p, pż, ż

d + j

Chlorosulfuron 75 WG

chlorosulfuron

0,02

p

d + j

Do końca wegetacji (BBCH 11-Kw)

Arubis 50 SG, Spoton 50 SG, Surfer 50 SG

chlorosulfuron

0,025-0,0375

p, pż, ż

d + j

Do końca wegetacji (BBCH 12-Kw)

Tolurex 500 SC

 

1,5-2,0

j, p, pż

d + j

Toluron 700 SC

chlorotoluron

1,4

j, p, pż

d + j

Axial Komplett, Axial One 50 EC

florasulam + pinoksaden

0,75-1,0

j, p, pż, ż

d + j

Do końca wegetacji (BBCH 13-Kw)

Aron 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC

pinoksaden

0,6-0,9

j, p, pż, ż

j

Huzar 05 WG

jodosulfuron metylosodowy

0,15-0,20

p, pż, ż

d + j

Desperado 500 SC, Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC

chlorotoluron

2,0

j, p, pż, ż

d + j

Legato Pro 425 SC

diflufenikan + chlorotoluron

2,0-2,5

p, pż, ż

d + j

*Dla kombinacji herbicydowych oprócz granicznego momentu zastosowania, także w skali BBCH podano od kiedy można wykonać zabieg (Kw = koniec wegetacji)

** j-jęczmień; p-pszenica; pż-pszenżyto; ż-żyto

*** d-dwuliścienne; j- jednoliścienne (głównie miotła zbożowa)

 

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement