Odstępstwo na ugorach. Resort odpowiada producentom zbóż

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-09-2022,9:20 Aktualizacja: 20-09-2022,9:22
A A A

Ministerstwo rolnictwa odpiera zarzuty niedoinformowania rolników na czas o odstępstwie od zakazu produkcji na ugorach. Przywołuje liczby pochodzące z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Resort ustosunkował się do wystąpienia Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Na wstępie odpowiedzi podkreśla, że co do zasady w nowym okresie programowania przepisy unijne przewidują, że rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania wymogów warunkowości (połączenie obecnych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności), w tym również dotyczących ugorów i zmianowania upraw.

ugory, uprawa

Niewielu rolników skorzystało z tego odstępstwa. Potrzebna reakcja resortu

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z prośbą o jak najszybsze przygotowanie i opublikowanie przepisów prawa krajowego w sprawie odstępstwa od zakazu...

Biorąc jednak pod uwagę trudną sytuację w Ukrainie i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, na forum UE prowadzone były prace mające na celu dostosowanie przepisów do obecnej sytuacji.

Wynikiem prac jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1317 z 27 lipca, które umożliwiło państwom członkowskim wprowadzenie czasowego odstępstwa w kwestii ugorów i zmianowania.

Polska podjęła decyzję o skorzystaniu z tej derogacji w pełnym zakresie, o czym 12 sierpnia, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, poinformowała Komisję Europejską.

"Niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony stosowny komunikat oraz poinformowana została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako podmiot wdrażający. Ponadto ośrodki doradztwa rolniczego zostały poproszone o rozpowszechnianie wśród rolników informacji o przewidzianym odstępstwie" - czytamy w piśmie sygnowanym przez wiceministra Krzysztofa Cieciórę.

ugory, produkcja na ugorach

Rzecznik praw obywatelskich interweniuje ws. produkcji na ugorach

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) Marcin Wiącek pyta resort rolnictwa o postęp prac nad zmianą przepisów wdrażających w Polsce wydane przez Komisję Europejską rozporządzenie ustanawiające odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach....

Odniósł się też do przedstawionej przez producentów zbóż uwagi wskazującej, że ze względu na niedostateczne poinformowanie rolników nie mogli skorzystać z możliwości zastosowania odstępstwa w ramach EFA (z którego można było skorzystać w tym roku).

Zwrócił uwagę, że odstępstwo miało zastosowane jedynie w odniesieniu do rolników, których obowiązek dotyczył, czyli posiadających gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. A tych gospodarstw jest w Polsce ok. 134 tys.

"W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na dane za 2021 rok, z których wynika, że spośród 134 413 rolników, którzy podlegali obowiązkowi EFA, tylko 18 842 realizowało go ugorami. Porównując tę wartość z liczbą rolników, którzy w 2022 r. zadeklarowali 'ugór z uprawą' (czyli tych, którzy skorzystali z odstępstwa), których zgodnie z danymi ARiMR było ponad 12,2 tys., widoczne jest, że zdecydowana większość rolników, którzy w 2021 roku obowiązek EFA realizowali ugorami, w roku 2022 zadeklarowała 'ugór z uprawą'. Dlatego też wydaje się, że porównywanie liczby rolników, którzy skorzystali z odstępstwa z całkowitą liczbą rolników w Polsce (a więc również tych, których to odstępstwo nie dotyczyło) nie jest zasadne" - podsumował wiceszef resortu rolnictwa.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.