Plonowanie łubinów w badaniach PDO w 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
18-10-2016,18:55 Aktualizacja: 18-10-2016,18:56
A A A

Najwyżej plonujące pastewne odmiany łubinu wąskolistnego w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w tym roku to Bolero i Rumba, a łubinu żółtego Baryt i Bursztyn.

Odmiany łubinu o niezdeterminowanym tempie wzrostu (niesamokończące ) wciąż plonują lepiej niż o zdeterminowanym tempie wzrostu (samokończące). Różnica w plonowaniu najwyżej i najniżej plonujących odmian niesamokończących wyniosła 20 proc. wzorca (5,1 dt/ha) (tabela 1). Wśród odmian samokończących było to 17 proc. wzorca (4,3 dt/ha).

Wśród odmian niesamokończących łubinu żółtego różnice w plonowaniu wyniosły 8 proc. wzorca (1,5 dt/ha), zaś samokończących 7 proc. (1,4 dt/ha).

Niższe plonowanie łubinu żółtego spowodowane jest oczywiście gorszymi warunkami glebowymi, w których taki łubin jest uprawiany. Na lepsze stanowiska trafia bardziej wymagający łubin waskolistny.    

Tabela 1. Plonowanie odmian łubinu wąskolistnego w doświadczeniach PDO w 2016 r.

Odmiany

% wzorca

Wzorzec, dt/ha

25,3

niesamokończące niskoalkaloidowe

Bolero

111

Rumba

111

Koral

109

Tango

106

Wars

105

Tytan

104

Dalbor

102

Heros

102

Graf

101

Jowisz

101

Kalif

101

Kurant

98

Lazur

98

Salsa

96

Neptun

92

Zeus

91

samokończące niskoalkaloidowe

Regent

100

Boruta

89

Sonet

83

Źródło: COBORU 2016.

Tabela 2. Plonowanie odmian łubinu żółtego w doświadczeniach PDO w 2016 r.

Odmiany

% wzorca

Wzorzec, dt/ha

19,3

niesamokończące

Baryt

108

Bursztyn

108

Mister

102

Lord

100

samokończące

Perkoz

94

Traper

87

Źródło: COBORU 2016.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement