Dziesiątka najlepiej plonujących odmian buraka cukrowego w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
15-02-2020,12:00 Aktualizacja: 16-02-2020,8:48
A A A

Eliska KWS, Wojownik i Traper to najlepsze pod względem plonu biologicznego i technologicznego cukru odmiany buraka cukrowego biorące udział w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU w 2019 r.

Plon korzeni dla wzorca w 2019 r. wyniósł 800 dt/ha i był prawie identyczny jak rok wcześniej (805 dt/ha). Zawartość cukru była nieznacznie mniejsza: 17,8 wobec 17,9 proc.

Plon biologiczny cukru (iloczyn plonu korzeni i zawartości cukru) wyniósł w 2019 r. 142,4 dt/ha, było to  nieco mniej niż w 2018 r. (144,1 dt/ha).

rolnicy, sala, Arkadiusz Artyszak, Hrubieszów

Co dalej z uprawą buraka cukrowego na Zamojszczyźnie?

Ponad 100 rolników zgromadziło się 10 lutego 2020 r. w Hrubieszowie na spotkaniu zorganizowanym przez Lubelską Izbę Rolniczą a poświęconemu problematyce uprawy buraka cukrowego. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele producentów...

Natomiast plon technologiczny cukru do wyliczenia którego uwzględnia się zawartość składników melasotwórczych (azotu-α-aminowego, jonów potasu i sodu) w zeszłym roku oszacowano na 126,3 dt/ha, gdy rok wcześniej na 127,2 dt/ha.

W doświadczeniach PDO w 2019 r. brało udział 18 odmian buraka cukrowego. Wszystkie odmiany są zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru, są diploidalne, odporne na rizomanię, a aż 7 (BTS 1125, Eliska KWS, FD Benji, Fronta, Hubertus, Traper i Wojownik) odznacza się zgodnie z deklaracją hodowców tolerancją na mątwika burakowego.

Z badań wynika, że zróżnicowanie plonu korzeni wyniosło ponad 8 t/ha (tabela 1). Natomiast zawartość cukru w korzeniach wahała się od 17,1 do 18,5 proc. (tabela 2).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu korzeni buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

800

Najlepsza

+17

Najgorsza

-66

Różnica

83

                                                                           Źródło: COBORU 2020.

buraki, pole, niebo, plantacja

Nowe odmiany buraka 2020

Do Krajowego Rejestru zostanie wpisanych 10 odmian buraka cukrowego; 5 z nich należą do typu normalnego, 3 do normalno-cukrowego i 2 do normalno-plennego. Dwie odmiany są też tolerancyjne na mątwika burakowego. Krajowy Rejestr zostanie...

Tabela 2. Zróżnicowanie zawartości cukru w korzeniach buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Odmiana

proc.

Wzorzec

17,8

Najlepsza

+0,7

Najgorsza

-0,7

Różnica

1,4

 Źródło: COBORU 2020.

Najlepszą od najgorszej odmiany buraka cukrowego dzieliło biorąc pod uwagę plon biologiczny cukru ponad 1,3 t/ha (tabela 3), a w przypadku plonu technologicznego cukru było to ok. 1,2 t/ha (tabela 4).

Tabela 3. Zróżnicowanie plonu biologicznego cukru buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

142,4

Najlepsza

+5,0

Najgorsza

-8,2

Różnica

13,2

Źródło: COBORU 2020.

krajowa spółka cukrowa, ksc, kampania cukrownicza, buraki cukrowe

KSC wyprodukowała mniej cukru. Kampania podsumowana

W kampanii cukrowniczej 2019/2020 Krajowa Spółka Cukrownicza S.A. skupiła prawie 5,8 mln ton buraków cukrowych i wyprodukowała ponad 860 tys. ton cukru. W poprzedniej padł rekord - ponad 910 tys. ton. W 18. kampanii, uczestniczyło...

Tabela. 4. Zróżnicowanie plonu technologicznego cukru buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

126,3

Najlepsza

+4,8

Najgorsza

-7,3

Różnica

12,1

Źródło: COBORU 2020.

Wśród 10 odmian dających najwyższe plony korzeni znalazła się jedna odmiana krajowa - Klara (tabela 5).

Natomiast w grupie odmian o największej zawartości cukru w korzeniach są 3 odmiany polskie (Kujavia, Jantar i Jagienka) (tabela 6).

Tabela 5. Plon korzeni 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Klara

+17

2

Eliska KWS

+16

3

Bielik

+15

4

BTS 1125

+14

5

Candimax

+12

6

FD Benji

+10

7

Traper

+10

8

Wojownik

+7

9

FD Raid

-1

10

FD Drift

-2

Źródło: COBORU 2020.

odmiany buraka cukrowego, odmiany preferowane przez KSC, składanie zamówień na odmiany buraka cukrowego, KSC

Odmiany buraka cukrowego preferowane przez KSC do zasiewów w 2020 roku

Najpóźniej do 25 listopada plantatorzy Krajowej Spółki Cukrowej mogą składać zamówienia na nasiona buraków cukrowych przeznaczonych do siewu w 2020 r.    Zamówienia można składać na formularzach...

Tabela 6. Zawartość cukru w korzeniach 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

p. p. w stosunku do wzorca

1

Kujavia

+0,7

2

Eliska KWS

+0,3

3

Hubertus

+0,3

4

Jantar

+0,3

5

Wojownik

+0,3

6

Jagienka

+0,1

7

Traper

+0,1

8

BTS 1125

0,0

9

FD Benji

0,0

10

Diplomat

-0,1

Źródło: COBORU 2020.

Wśród najlepszych odmian pod względem plonu biologicznego cukru znalazły się 2 polskie odmiany (Klara i Jagienka) (tabela 7). Podobnie było w przypadku plonu technologicznego cukru (tabela 8).

Sahryń, doczyszczarko-ładowarka, buraki, pole

Plonowanie buraków traktowanych dolistnie krzemem

Kolejny rok badań prowadzonych w Sahryniu na Zamojszczyźnie dowiódł skuteczności stosowania dolistnego krzemu w ograniczaniu skutków suszy w uprawie buraka cukrowego. Warto podkreślić, że był to już dziesiąty sezon tych doświadczeń....

Tabela 7. Plon biologiczny cukru 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Eliska KWS

+5,0

2

Wojownik

+3,7

3

Traper

+2,7

4

Hubertus

+2,4

5

BTS 1125

+1,9

6

FD Benji

+1,5

7

Klara

+1,5

8

Candimax

0,0

9

Jagienka

-1,1

10

FD Raid

-1,9

                                                                                      Źródło: COBORU 2020.

buraki, pole, niebo, plantacja

Odmiany buraka cukrowego odporne na żółtaczkę wirusową

Jak podał portal liz.pl zakaz stosowania w Unii Europejskiej zapraw neonikotynoidowych spowodował, że w wielu rejonach Europy Zachodniej buraki cukrowe już w wczesnych fazach rozwojowych są narażone na porażenie żółtaczką wirusową,...

Tabela 8. Plon technologiczny cukru 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Eliska KWS

+4,8

2

Wojownik

+2,1

3

Traper

+1,6

4

Hubertus

+1,4

5

BTS 1125

+1,3

6

Klara

+0,2

7

Candimax

+0,1

8

Jagienka

-0,2

9

FD Benji

-0,7

10

FD Raid

-1,8

Źródło: COBORU 2020.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement