Termin zabiegu herbicydowego w zbożach – oto jest pytanie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Inż. Adam Paradowski IOR-PIB Poznań, (bea) | redakcja@agropolska.pl
25-03-2015,16:20 Aktualizacja: 08-04-2015,8:36
A A A

Kiedy zastosować herbicydy? To oprócz pytania „co zastosować”, chyba najbardziej istotna kwestia w ochronie roślin dotycząca zwalczania chwastów. W zbożach ozimych terminy stosowania herbicydów są rozbudowane najbardziej. W ramach podstawowych podziałów można dokonać kilku klasyfikacji. W kolejnych artykułach przyjrzymy się im bliżej.

Jedną z głównych klasyfikacji będzie wyodrębnienie herbicydów o działaniu doglebowym i nalistnym, czyli w praktyce podział na zabiegi przedwschodowe i powschodowe. Inny podział może dotyczyć prostych zaleceń odnośnie terminów kalendarzowych, chociażby na jesienne i wiosenne.

Zamieszanie w etykietach

Dobra praktyka ochrony roślin preferuje jak najszybsze rozpoczęcie zabiegów, czyli już podczas jesieni, pozostawiając okres wiosny na tak zwane zabiegi korekcyjne. Jesień, jako ogólny termin, można podzielić na możliwość wykonania zabiegów doglebowych i nalistnych. Wiosną, oczywiście tylko nalistnych. Tu dominują i najbardziej popularne są zalecenia związane z fazami rozwojowymi zbóż. Bardzo pomocna w tej sytuacji stała się tak zwana skala BBCH. Obok faz rozwojowych zbóż terminy należy skorelować z fazami rozwojowymi chwastów, aby zniszczyć je w fazach największej wrażliwości.

W oficjalnych zaleceniach, czyli w etykietach preparatów, forma określania terminów nie jest znormalizowana. Określenia niektórych terminów są zdublowane, co niektórych plantatorów może zdezorientować. Również terminy stosowania tych samych substancji czynnych nie są identyczne i związane bardziej z nazwami handlowymi niż ich chwastobójczą zawartością. Skorelowane jest to z wynikami badań przedstawionymi do rejestracji danego produktu, a nie braniem pod uwagę ogólnej charakterystyki substancji czynnej.

Udział w zamieszaniu także wprowadzają rejestracje środków z importu równoległego, których wykorzystywana jest treść etykiet odpowiedników, ale z różnego okresu ważności (rejestracji). Naturalnym elementem zróżnicowanych terminów jest także podział zbóż ozimych na cztery podstawowe gatunki, których odporność na niektóre substancje czynne jest zróżnicowana i uzależniona od fazy wzrostu.

Spróbujmy „uporządkować” terminy stosowania korzystając z kolejnej klasyfikacji, której zasadą jest chronologia.

Do trzech dni po siewie

Pierwszy termin to zabiegi wykonywane bezpośrednio po siewie. Ich zasadą jest wykonywanie oprysku, kiedy wysiane ziarniaki jeszcze nie kiełkują. W etykietach termin ten najczęściej jest określany do trzech dni po siewie. W przypadku suszy (lekko przesuszonej gleby) termin ten można nieco opóźnić, sprawdzając czy rzeczywiście ziarniaki jeszcze nie skiełkowały. Ogólne zasady stosowania herbicydów doglebowych to aplikacja podczas dobrze uwilgotnionej gleby. Tylko w takiej, substancje czynne się aktywizują i efektywnie wnikają do nasion (przez okrywę nasienną) lub kiełków nasion. Brak wilgoci w glebie może być przyczyną zmiany terminu zastosowania, a w skrajnych przypadkach zmiany herbicydu nawet na działający nalistnie.

Jedyny wyłącznie doglebowy

Jedynym herbicydem, który można zastosować tylko i wyłącznie doglebowo jest Racer 250 EC (fluorochloridon). Preparat ten jest najbardziej tolerancyjny w stosunku do pszenicy, stąd zalecana w niej dawka jest wyższa (1,0-2,0 l/ha) niż w pszenżycie i życie (1,0-1,5 l/ha). W tej sytuacji na plantacjach silnie zachwaszczonych lepszego efektu chwastobójczego można się spodziewać właśnie w pszenicy.


fluorochloridon Racer 250 EC: chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna nadmorska, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.


W kolejnych artykułach omówione zostanę preparaty do stosowania zarówno doglebowo, jak i nalistnie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement