Kilka substancji bez zatwierdzenia. Nowe terminy sprzedaży i stosowania zawierających je środków ochrony roślin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
08-02-2021,18:45 Aktualizacja: 08-02-2021,18:56
A A A
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) ) 2020/1643 z 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: fosforek wapnia, benzoesan denatonium, haloksyfop-P, imidachlopryd, pencykuron i zeta-cypermetryna, ustanowione zostały nowe terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających wymienione substancje czynne - czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Z powyższymi substancjami powstało trochę zamieszania. Pierwotnie, okresy zatwierdzenia dla większości z nich upływały w 2019 r., dla helaksyfopu-P - 31 grudnia 2020 r., a dla pencykuronu - 31 maja tego roku. Jednak odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi zostały one przedłużone w zależności od substancji do końca listopada tego roku, do połowy 2022, do końca 2023, a dla pencykuronu aż do 31 maja 2024 r. 
 
wycofywanie substancji aktywnych, triazole, środki ochrony roślin, wycofywanie pestycydów, Marek Mrówczyński, IOR-PIB,

Dlaczego środki ochrony roślin są wycofywane?

Unia Europejska wycofuje coraz więcej substancji aktywnych i nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał się odwrócić  lub wyhamować. Wręcz przeciwnie, w przyszłości z rynku może zniknąć jeszcze bardzo wiele preparatów....
Jak informuje jednak Komisja Europejska „wnioskodawcy potwierdzili, że nie popierają już wniosku o odnowienie zatwierdzenia”. Dlatego uznano, że przedłużenie okresów zatwierdzenia tych substancji czynnych nie jest już uzasadnione. 
 
„Należy zatem przewidzieć, że zatwierdzenia haloksyfopu-P i pencykuronu wygasają w terminach, w których wygasłyby bez przedłużenia. W przypadku substancji czynnych fosforek wapnia, benzoesan denatonium, imidachlopryd i zeta-cypermetryna, przed przedłużeniem terminy wygaśnięcia zatwierdzeń przypadały na 2019 r. W związku z tym datę wygaśnięcia zatwierdzeń tych substancji czynnych należy ustalić w najwcześniejszym możliwym terminie, dając jednocześnie państwom członkowskim wystarczającą ilość czasu na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje - wskazano w rozporządzeniu z 5 listopada, które weszło w życie pod koniec tego miesiąca. 
 
Dla imidachloprydu, benzoesanu, fosforku wapnia oraz zeta-cypermetryny datę wygaśnięcia zatwierdzenia ustanowiono na 1 grudnia 2020 r. Natomiast dla haloksyfopu-P oraz pencykuronu pozostały bez zmian, tj. odpowiednio 31 grudnia 2020 r. oraz 31 maja 2021. 
 
Terminy na zużycie zapasów 
 
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Stanisław Kacperczyk, środki ochrony roślin

Rolnicy czekają na nowe środki ochrony roślin

Zachęcamy funkcjonujące na rynku firmy oferujące środki ochrony roślin do większej aktywności w poszukiwaniu i oferowaniu nowatorskich, ale bezpiecznych rozwiązań. Rolnicy na to czekają - przekonuje Polski Związek Producentów Roślin...
W związku z tymi zmianami, dla środków ochrony roślin w skład których wchodzą wspomniane substancje, ustanowiono nowe terminy na zużycie istniejących zapasów:  
 
Fosforek wapnia, imidachlopryd, zeta-cypermetryna:
 
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 31 stycznia 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 31 lipca 2021 r.;
- środki wprowadzone do obrotu do 31 stycznia 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 31 lipca 2022 r. 
 
Warto w tym miejscu wyjaśnić, że imidachlopryd nie może być stosowany do zaprawiania nasion, za wyjątkiem wykorzystania nasion w szklarniach trwałych. 
 
Haloksyfop-P:
 
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 28 lutego 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 28 sierpnia 2021 r.;
 
środki ochrony roślin, gus, zużycie śor

Środki ochrony roślin w liczbach. Czego zużywamy najwięcej?

65,3 tys. t - tyle wyniosła sprzedaż środków ochrony roślin w roku gospodarczym 2018/2019, przy czym tylko 17 tys. t (ok. 26 proc. środków dostarczonych na rynek) pochodziło z produkcji krajowej. Jak podaje w swoim dokumencie...
- środki wprowadzone do obrotu do 28 lutego 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 28 sierpnia 2022 r.
 
Pencykuron:
 
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 31 maja 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 30 listopada 2021 r.;
 
- środki wprowadzone do obrotu do 31 maja 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 30 listopada 2022 r.
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj