Co nowego w herbicydach?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
26-02-2020,8:40 Aktualizacja: 28-02-2020,13:47
A A A
Nowy sezon plantatorzy rozpoczynają od lustracji ozimin i botanicznej analizy ich zachwaszczenia. Kolejna czynność to siew upraw jarych, ewentualne zabiegi doglebowe i nieco później także analiza zachwaszczenia. W obydwu przypadkach ważny będzie dobór odpowiednich herbicydów. 
 
Oprócz sprawdzonych produktów, na pewno warto zwrócić uwagę na nowości, wśród których producenci oferują konkretne rozwiązania dotyczące skutecznego zabiegu chwastobójczego i efektywne rozwiązania ekonomiczne.
 
opryskiwanie, rzepak, opryskiwacz, ciągnik, Sahryń, Witold Ferens

Herbicydy w obniżonych dawkach

W nowoczesnych technologiach produkcji rolniczej stałym elementem jest stosowanie środków ochrony roślin, w tym herbicydów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki ochrony roślin, pestycydy należy stosować...
Mówiąc o nowościach należy rozpatrywać produkty wprowadzane na rynek, zawierające nieznane jeszcze substancje czynne lub znane, ale zalecane w dotąd niestosowanych mieszaninach. A także różnego rodzaju rozszerzenia ich zastosowania. 
 
Poniekąd nowościami są także znane substancje czynne wprowadzane na rynek na zasadach handlu równoległego, wzajemnego uznawania, w oparciu o licencję lub jako generyki. Tego typu nowości często pozwalają na zmniejszenie kosztów zabiegu. 
 
Arylex 
 
To zastrzeżona nazwa substancji czynnej halauksyfen metylu, reprezentującej tzw. regulatory wzrostu. Grupa ta charakteryzuje się dużymi wymaganiami pod względem temperatury, do dobrego działania wymagane jest minimum 8° C. Arylex pod tym względem jest wyjątkowy - sam działa już w temperaturze od 2° C. 
 
Pojedynczą substancję czynną zarejestrowano pod handlową nazwą GF 2573. Przebojem nie jest aplikowanie tego związku pojedynczo, najlepsze efekty uzyskuje się stosując go w mieszaninach z innymi, znanymi substancjami czynnymi.
 
Trimble WeedSeeker 2

System oprysku zmniejszający dawki herbicydów o 90%

Amerykańska marka Trimble wprowadza na rynek system oprysku punktowego nowej generacji WeedSeeker 2, który pozwala ograniczyć dawki np. herbicydów o nawet 90%. Jego działanie polega na wykrywaniu pojedynczych chwastów i...
Jednym z rozwiązań jest trójskładnikowy Rexade. W składzie obok Arylexu zwalczającego gatunki dwuliścienne znajduje się florasulam, efektywny w zwalczaniu tej samej grupy chwastów, także w starszych fazach rozwojowych, łącznie z populacjami, które przezimowały. Piroksysulam dodatkowo niszczy chwasty jednoliścienne, głównie miotłę zbożową. Rexade dzięki obecności Arylexu pozwala na zastosowanie preparatu już przy temperaturze 5° C.  
 
Dawka 50 g/ha preparatu Rexade zabezpiecza uprawy pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta przed konkurencyjnym działaniem: dymnicy pospolitej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, maku polnego, maruny nadmorskiej, miotły zbożowej, niezapominajki polnej, owsa głuchego, przetacznika bluszczykowego i perskiego, przytulii czepnej, rumianu polnego, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych. 
 
W pszenicy jarej 40 g preparatu/ha eliminuje dodatkowo: komosę białą, rdest kolankowaty i rdestówkę powojowatą. We wszystkich zbożach Rexade należy stosować od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka, gdy chwasty znajdują się w fazie 6-10 liści. 
 
W dalszym ciągu do nowości należą preparaty: Mattera, Quelex, Zypar (Arylex + florasulam) oraz Pixxaro (Arylex + fluroksypyr), skuteczne zwłaszcza w zwalczaniu przytulii czepnej. Arylex to również możliwość wiosennego odchwaszczania rzepaku. Łącznie z chlopyralidem stanowi fabryczną mieszaninę Korvetto. To praktycznie jedyny herbicyd niszczący podczas wiosny maki (polny, wątpliwy). Ponadto do wrażliwych gatunków należą: bodziszek drobny, chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna i przytulia czepna. Zabieg należy wykonać od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30-50), dawką 1 l/ha.
 
kukurydza, chwasty, pole

Kukurydza: dużo herbicydów, mniej substancji czynnych

Do ochrony kukurydzy zarejestrowanych jest ok. 170 herbicydów, zalecanych w ponad 40 wariantach pojedynczego i łącznego stosowania substancji czynnych. Uwzględniając wszystkie formy handlowe do wyboru mamy ponad 200 kombinacji herbicydowych....
2,4-D i  jodosulfuron metylosodowy 
 
Po raz pierwszy ta fabryczna mieszanina pojawiła się na rynku jako Huzar Activ 387 OD. W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów rozszerzono ją o tienkarbazon metylowy. W ten sposób wprowadzono na rynek Huzar Active Plus zalecany do stosowania w ozimych formach pszenicy, pszenżyta i żyta. 
 
Preparat jest zalecany jest w dawce 1 l/ha od początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka. Do gatunków wrażliwych należą: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki bluszczykowy, perski oraz polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.
 
Podobnym preparatem jest Sekator Plus. W tej fabrycznej mieszaninie obok 2,4-D i jodosulfuronu metylu trzecim składnikiem jest amidosulfuron. Różnic jest kilka. Nieco inny zakres zwalczanych chwastów: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, komosa biała, maruna nadmorska, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny i perski, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i wilczomlecz obrotny. 
 
Inny jest również zakres odchwaszczanych zbóż. W oziminach można go dodatkowo stosować w jęczmieniu, a ponadto w zbożach jarych: jęczmieniu, pszenicy i pszenżycie. Dawka wynosi 0,6 l/ha, ale w zbożach jarych można ją zmniejszyć do 0,45 l/ha. Sekator Plus zalecany jest od początku krzewienia (ozime) lub od trzeciego liścia (jare), w obydwu przypadkach do fazy drugiego kolanka. 
 
oprsykiwacz, pole, rzepak

Wpływ pogody na działanie herbicydów

Na efektywność działania środków ochrony roślin znaczący wpływ mają warunki pogodowe. Ich znajomość pozwala rolnikom wybrać optymalny herbicyd i zastosować go w najbardziej odpowiednim terminie. Szczególnie ważne są temperatura i...
Komponenty tworząca parę wyjściową także cieszą się powodzeniem. Sam jodosulfuron metylosodowy został zarejestrowany w trzech identycznych formach: jako Furion, Ranger i Yodo (wszystkie 100 OD). Nowym zaleceniem wiążącym się ze stosowaniem tych form użytkowych jest dodatek adiuwanta (Adjusafner lub Adjuwant super) zawierający w składzie mefenpyr dietylu (ochraniacz). Również na nowy sezon zarejestrowano kolejną formę 2,4-D pod handlową nazwą Osnova 600 SL. 
 
W zbożach mieszaniny
 
W zbożach, nowości reprezentowane są jedynie w formie mieszanin fabrycznych, łącznie ze znanymi już substancjami czynnymi. Takim przykładem jest Xandau zawierający nowy na naszym rynku bensulfuron metylowy uzupełniony znanym metsulfuronem metylowym. 
 
Preparat o szerokim zakresie stosowania, zalecany we wszystkich podstawowych zbożach jarych i ozimych. Służy do zwalczania chwastów dwuliściennych (fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, rdestówka powojowata, tasznik pospolity) w fazie 2-6 liści. W etykiecie równocześnie zaznaczono, że nie jest to jeszcze pełna lista chwastów wrażliwych. We wszystkich zbożach jest zalecany od fazy trzeciego liścia do fazy rozwiniętego liścia flagowego, w dawce 100 g/ha. Tak samo można go stosować w ramach zaleceń dla upraw małoobszarowych w życie jarym.
 
pszenica ozima, opryskiwacz, oprysk

Mieszaniny zbiornikowe herbicydów zbożowych – na co zwracać uwagę?

Podjęcie decyzji o zastosowaniu mieszaniny zbiornikowej to równocześnie konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i podjęcia kolejnych decyzji. Często popełnianym błędem jest sumowanie wrażliwości chwastobójczej...
Traxos 50 EC, to nowy klodinafop ze znanym pinoksadenem. Preparat zalecany do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w ozimych formach pszenicy, pszenżyta i żyta. Zabieg należy wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka stosując 1,2 l/ha 
 
Znane, ale ciągle nowe
 
To preparaty stosunkowo niedawno zarejestrowane, o których plantatorzy już słyszeli, ale jeszcze nie wszyscy stosowali. Należy do nich Fundamentum 700 WG (tribenuron metylowy + metsulfuron metylowy + florasulam), zarejestrowany do odchwaszczania pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego i pszenicy jarej. Preparat można stosować w dawce 30 g/ha lub obniżyć ją w przypadku łącznego stosowania z adiuwantem. 
 
Zabieg należy wykonać od początku krzewienia do drugiego kolanka w zbożach jarych lub do w pełni rozwiniętego liścia flagowego w zbożach ozimych. Kolejny to Omnera LQM (fluroksypyr + tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy). Środek jest zalecany we wszystkich podstawowych zbożach ozimych i jarych (oprócz jęczmienia jarego) w dawce od 0,5-1,0 l/ha. Optymalna faza zabiegu w jarych to przedział od dwóch liści (w ozimych od początku krzewienia) do całkowicie wykształconego liścia flagowego. Oba preparaty to silne środki do zwalczania szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych.
 
Mało w kukurydzy 
 
mak_polny_zboza

Mieszaniny fabryczne herbicydów do początku liścia flagowego

W przedziale czasowym od ruszenia wegetacji do drugiego kolanka (BBCH 32) zalecany jest sulfosulfuron, początkowo w formie preparatu Apyros 75 WG, a później także Nylon 75 WG. Najbardziej istotną cechą sulfosufuronu jest możliwość...
Mimo ciągłego wzrostu areału zainteresowanie jej odchwaszczaniem ze strony producentów jest małe. Ostatnio zarejestrowano nową formę fluroksypyru - Galaper Extra 200 EC, który oprócz tradycyjnych zaleceń w zbożach również uzyskał rejestrację w kukurydzy uprawianej na paszę. Zalecany jest w dawce 1 l/ha w fazie 2-6 liści kukurydzy. Provl to z kolei nowa forma pendimetaliny zalecana w kukurydzy bezpośrednio po siewie, w dawce 3 l/ha.
 
Nowości w okopowych
 
Wraz z spadkiem popularności uprawy buraka cukrowego, również zaznacza się coraz mniejsze zainteresowanie produkcją środków do ich odchwaszczania. Ostatnia nowość to Conviso One z 2017 o aktualnie znowelizowanej etykiecie.
 
Nieco więcej dzieje się w odchwaszczaniu ziemniaków, ale rewolucji nie ma. Można w nich wykorzystać do zabiegów wymieniony w kukurydzy Provl. Zabieg dawką 3-4 l/ha należy wykonać przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. 
 
Podobnie dwie identyczne formy chlomazonu zalecane głównie w rzepaku można wykorzystać do odchwaszczania ziemniaków: Clozone i Upstage. Zalecane w dawce 0,25 l/ha należy zastosować natychmiast po ostatnim obredleniu, na około 5-7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
 

Zaleganie herbicydów w glebie

Jesienią plantator musi podjąć decyzję, czy wykonać zabieg herbicydowy i pozbawić wschodzące oziminy konkurencji chwastów, czy lepiej chronić je dopiero wiosną, za pomocą oprysków trudniejszych i droższych. Nie ulega wątpliwości, że...
Nowością pod względem substancji czynnej z pewnością jest aklonifen reprezentowany przez środek Bandur 600 EC, efektywnie niszczący chwastnicę jednostronną, fiołki polne i komosę białą. Preparat podobnie jak poprzednie należy stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka. Zalecana dawka 2,5-3 l/ha. 
 
Bandur 600 SC w ramach zaleceń dla upraw małoobszarowych można stosować w kilkunastu warzywach. W warzywach została także zarejestrowana nowa substancja czynna - benfluralina. Reprezentują ją dwa identyczne preparaty Balan 180 EC i Bonalan 180 EC zalecane w blisko 30 uprawach warzyw. Preparaty należy stosować przed siewem lub sadzeniem w dawce 8 l/ha i w przeciągu 4 godzin po zabiegu dwukrotnie wymieszać lekkim kultywatorem lub broną na głębokość 8-15 cm. Środki głównie zwalczają komosę białą. 
 
Wśród opisanych preparatów są nowe, nowsze i najnowsze. Jednak nie należy zapominać o weteranach. Są wśród nich herbicydy liczące sobie po kilkadziesiąt lat! W dalszym ciągu są skuteczne i nie zawsze związane ze zjawiskiem uodparniania się. Niestety są także substancje czynne, z którymi żegnamy się. 
 
W efekcie, utrzymujemy się na poziomie około 1000 dostępnych herbicydów, dlatego nowa dwudziestka cieszy, utrzymując stan liczebny, chociaż prawdę mówiąc bardziej potrzebne jest zachowanie równowagi i różnorodności chwastobójczej w każdej uprawie.
 
  •  Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 1-2020 - ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021