Mieszaniny zbiornikowe herbicydów zbożowych – na co zwracać uwagę?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
31-12-2016,8:00 Aktualizacja: 07-01-2017,11:26
A A A

Podjęcie decyzji o zastosowaniu mieszaniny zbiornikowej to równocześnie konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i podjęcia kolejnych decyzji. Często popełnianym błędem jest sumowanie wrażliwości chwastobójczej herbicydów.

Przyjmuje się, że całkowita skuteczność mieszaniny zbiornikowej obejmuje efektywne zwalczanie chwastów wymienionych w obu etykietach jako wrażliwe. Rzeczywiście tak bywa w sytuacji zastosowania obu herbicydów w pełnych dawkach. Jednak w praktyce, w mieszaninach na ogół obniża się wysokość dawek herbicydów.

Wyjątkiem są mieszaniny środków o zdecydowanie różnym profilu działania, z których jeden zwalcza tylko gatunki jednoliścienne, a drugi tylko dwuliścienne. Taką przykładową kombinacją jest mieszanina fenoksaprop-P-etylu (Puma Uniwersal) plus tribenuron metylu (Granstar).

Pomimo wszystko dąży się do stosowania mieszanin i tym samym poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów. Jednak powstaje problem, które z gatunków chwastów po zastosowaniu substancji czynnych w niższych dawkach, nadal pozostaną wrażliwe. Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Jeżeli w obu etykietach wymieniono ten sam gatunek jako średnio wrażliwy, można się spodziewać, że łączne działanie obu substancji czynnych przyniesie zadawalający efekt chwastobójczy.

Drugi aspekt jest nieco trudniejszy do rozpracowania. W etykietach herbicydów w grupie „chwasty wrażliwe” wymieniane są gatunki niszczone w zakresie od 85 do 100 proc. To stosunkowo duży rozrzut i dlatego w takim przypadku warto poszukać w dostępnych materiałach bardziej szczegółowych informacji o wrażliwości chwastów.

Można to prześledzić na przykładzie popularnego preparatu Glean 75 WG (chlorosulfuron). Jest to środek zalecany w maksymalnej dawce 25 g/ha. W praktyce rolniczej już od dawna jest stosowany do zwalczania samosiewów rzepaku w zbożach. W tym celu wystarcza zastosować preparat w dawce 5 g/ha (3,75 g substancji czynnej/ha). Oznacza to, że w tym przypadku obniżenie dawki (nawet o 80 proc.) nie spowoduje obniżenia skuteczności.

Skuteczność chwastobójczą można również prześledzić na przykładzie mieszanin fabrycznych, w których identyczne substancje czynne są zawarte w rożnych proporcjach. Przykładem są trzy herbicydy: Rubin SX 50 SG, Calibre SX 50 SG i Granstar Ultra SX 50 SG. Wszystkie one jako substancje czynne zawierają tifensulfuron i tribenuron. Ich sumaryczna ilość jest taka sama, lecz proporcje inne. Na przykład, Rubin SX 50 SG zawiera najwięcej tifensulfuronu jako jedyny, między innymi, jest przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej.

Przedsiębiorca Rolny, grudzień 2016

Poleć
Udostępnij
Skomentuj