60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu oficjalnie otwarta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
12-02-2020,13:15 Aktualizacja: 13-02-2020,10:40
A A A
Jubileuszowa sesja rozpoczęła się już wczoraj, ale dzisiaj miało miejsce jej oficjalne otwarcie. Potrwa do jutra. Jej mottem przewodnim jest hasło „Chroniąc rośliny, chronisz życie”, które przyświeca także obecnemu Międzynarodowemu Roku Zdrowia Roślin. 
 
60. Sesja Naukowa IOR - PIB została wpisana do kalendarza światowych obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 2020 r. 
 
60. Sesja Naukowa IOR-PIB w Poznaniu, IOR-PIB w Poznaniu, Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin, Marek Mrówczyński,

Przed nami 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

Około 60 prelegentów, 130 posterów, niemal 450 uczestników, w tym przedstawicieli najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną roślin. Tegoroczna, 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB będzie jednym z...
- Ochrona roślin to problem wielowymiarowy, który podczas sesji naukowej będzie rozpatrywany między innymi z punktu widzenia efektywności produkcji rolnej, zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi dotyczącymi na przykład chwastów czy nowych, nieznanych dotąd szkodników, a także wyzwań wynikających z odporności szkodników na środki ochrony roślin - mówił prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR - PIB, który organizuje sesję. 
 
Tuż po uroczystej inauguracji sesji, o działaniach dotyczących zdrowia roślin, prowadzonych na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej opowiedziała Rosalinda Scalia, przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Kolejne wystąpienie dotyczyło działań prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, które wygłosił  Andrzej Chodkowski, główny inspektor GIORiN. 
 
Najwięcej tematów dotyczących ochrony i zdrowia roślin będzie poruszanych w ramach panelu „Zmiany klimatyczne i ich wpływ na ochronę roślin”, organizowanego przez głównego sponsora sesji (firmę Syngenta). 
 
59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Poznań

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Od 12 do 14 lutego potrwa w tym roku Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, pod hasłem "Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin". Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Poznań Centrum. Uroczyste otwarcie sesji, nad...
W sumie, podczas sesji wystąpi 60 prelegentów, zaprezentowanych zostanie również 130 posterów. W obradach ma uczestniczyć ponad 450 osób przedstawicieli zarówno nauki, jak i praktyki rolniczej, a także instytucji związanych z rolnictwem.  
 
Swoją obecność na sesji potwierdzili m.in.: Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, Jan Białkowski i Ryszard Kamiński, podsekretarze stanu w MRiRW, Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW oraz Andrzej Chodkowski, główny inspektor GIORiN. 
 
Wczoraj (11 lutego), w Centrum Kongresowym Hotelu IOR - PIB, miały miejsce spotkania przedsesyjne: forum „Nauka - Szkoły Rolnicze”, „Forum Nasienne”, panel dyskusyjny „Nauka – Doradztwo - Praktyka” oraz „Forum Młodych Naukowców”. 
 
Podczas forum „Nauka - Szkoły Rolnicze” odbył się finał konkursu pt. „Integrowana ochrona roślin - wizja młodego pokolenia”, organizowanego przez IOR – PIB pod honorowym patronatem ministra rolnictwa. 
 
100 lat ochrony roślin, 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Opalenica

58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Opalenicy

"100 lat ochrony roślin" - to hasło tegorocznej, 58. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, która 7 lutego rozpocznie się w wielkopolskiej Opalenicy. Patronat medialny nad wydarzeniem...
Tematami wiodącymi podczas forum „Nauka - Doradztwo - Praktyka” były: monitorowanie uodparniania się sprawców chorób na środki ochrony roślin oraz strategie zapobiegania temu zjawisku, a także odporność chwastów na herbicydy w uprawach pszenicy ozimej w Polsce.
 
Na „Forum Nasiennym” podejmowane były tematy związane m.in. z wyzwaniami przed jakimi stoi polskie rolnictwo w związku ze zmianami klimatycznymi, ze stosowaniem pestycydów, ze zmianami w przepisach, a także zagadnienia związane ze znaczeniem odmian odpornych. 
 
Natomiast podczas „Forum Młodych Naukowców” doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zaprezentowali wyniki swoich badań. W programie znalazły się ciekawe wystąpienia, będące odzwierciedleniem zaawansowanych prac badawczych, prowadzonych przez młodą kadrę reprezentującą IOR - PIB oraz polskie i zagraniczne uczelnie. 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj