Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno 2020

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
17-12-2020,13:00 Aktualizacja: 17-12-2020,13:08
A A A

Średni plon ziarna dla wszystkich badanych w PDO odmian średnio wczesnych przy wilgotności 14 proc. wyniósł w 2020 roku 121,4 t/ha i był największy w ostatnich czterech latach. Największa też była wilgotność zbieranego ziarna (30 proc.).

Rok wcześniej przeciętny plon w doświadczeniach to 110,7 dt/ha, dwa lata temu 120 dt/ha, a w 2017 roku 119,5 dt/ha. Jednocześnie wilgotność ziarna wynosiła odpowiednio: 24,3; 19,9 i 29,2 proc.

Najlepsza odmiana plonowała o 10 proc. wzorca (12,1 dt/ha) lepiej od najgorszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ziarna odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

121,4

Najlepsza

104

Najgorsza

94

Różnica

10

Źródło: COBORU 2020.

kombajn, kukurydza, pole, niebo

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na ziarno 2020

Plon ziarna wzorca odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2020 roku to 115,6 dt/ha czyli dokładnie tyle samo co w 2017 roku i prawie...

Zróżnicowanie wilgotności ziarna dochodziło do 2,8 p.p. (tabela 2). To ważna informacja, bo koszty suszenia stanowią największy udział w kosztach bezpośrednich uprawy kukurydzy na ziarno. Przyjmuje się, że zmniejszenie wilgotności 1 t ziarna o 1 proc. (tzw. tonoprocent) wymaga zużycia 1,5 oleju opałowego.

Tabela 2. Zróżnicowanie wilgotności ziarna odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

30,0

Najlepsza

28,6

Najgorsza

31,4

Różnica

2,8

Źródło: COBORU 2020.

W badaniach PDO uczestniczyło 21 odmian kukurydzy i wszystkie pochodzą z zagranicznych hodowli. Wśród 10 najwyżej plonujących odmian dwie (ES Holmes i Farmfire) nie są zarejestrowane w naszym kraju i są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Zróżnicowanie w plonie ziarna najlepszej dziesiątki odmian wyniosło 3 proc. wzorca (5,5 dt/ha).

szkodniki kukurydzy w 2020 roku, omacnica prosowianka, drutowce, stonka kukurydziana, mszyce, ploniarka zbożówka

Szkodniki kukurydzy w 2020 roku

W kończącym się sezonie wegetacyjnym kluczowy wpływ na pojaw szkodników kukurydzy miała pogoda, a także stosowany system uprawy, odmiana i pielęgnacja. To z tych powodów na jednych plantacjach istotnie zmalała liczba gatunków...

Tabela 3. Plon ziarna 10 najlepszych odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

Plantus

104

2

Grigi CS

103

3

ES Inventive

103

4

ES Holmes CCA

103

5

Farmfire CCA

102

6

ES Perspective

101

7

ES Runway

101

8

LG31272

101

9

Magento

101

10

P8329

101

Źródło: COBORU 2020.

Najsuchsze ziarno wykształcała odmiana ES Perspective – 28,6 proc. (tabela 4). Odmiana Farmagic nie jest wpisana do Krajowego Rejestru i pochodzi z CCA.

choroby kukurydzy, głownia guzowata, choroby liści kukurydzy, fuzariozy,

Choroby kukurydzy w 2020 roku

Choroby kukurydzy w 2020 roku nie stanowiły dużego zagrożenia dla wysokości i jakości plonów na większości plantacji. Poza nielicznymi wyjątkami silniejszego wystąpienia głowni guzowatej, rdzy kukurydzy, drobnej plamistości liści oraz...

Tabela 4. Dziesięć odmian średnio wczesnych kukurydzy wytwarzających ziarno o najmniejszej wilgotności w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc.

1

ES Perspective

28,6

2

ES Joker

28,9

3

ES Runway

29,0

4

Henley

29,0

5

Farmezzo

29,3

6

KWS Iconico

29,3

7

Farmagic CCA

29,5

8

ES Inventive

29,6

9

SY Glorius

29,6

10

Casandro

29,7

                                                                                 Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij