Zakaz hodowli świń? Resort: inne kraje już go wprowadziły

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2020,12:40 Aktualizacja: 15-09-2020,12:44
A A A

Zwiększeniem skuteczności zwalczania ASF, ale także wprowadzeniem takiego rozwiązania przez niektóre państwa członkowskie UE - resort rolnictwa tłumaczy propozycję zakazu hodowli świń w cyklu otwartym.

Zakaz, zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, miałby obowiązywać na obszarach objętych ograniczeniami oraz zagrożenia.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena, KZP-PTCH POLPIG, notowania tuczników, ASF w Niemczech

Tuczniki tańsze o złotówkę! To reakcja na ASF

Rynek trzody chlewnej w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu przez ministra rolnictwa Julię Klöckner wystąpienia pierwszego przypadku ASF zareagował tak, jak obawiali się hodowcy. Cena tuczników notowana na dużej giełdzie VEZG zmalała...

Zdaniem grupy posłów, proponowane zmiany spowodują szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności wprowadzą wysokie ryzyko utraty puli genetycznej rodzimych ras świń, niszczenia niezależności polskich hodowców i ich interesu ekonomicznego, niszczenia lokalnych rynków żywności przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego w kraju oraz pozbawienia polskich konsumentów dostępu do naturalnej żywności wysokiej jakości.

"Konsumenci wybierają bowiem mięso z hodowli otwartych i ekologicznych motywowani obawą przed antybiotykoopornością związaną z prewencyjnym podawaniem środków przeciwdrobnoustrojowych trzodzie chlewnej w systemie produkcji przemysłowej (chów zamknięty)" - czytamy w poselskiej interpelacji.

Jan Białkowski, wiceminister rolnictwa podkreśla w odpowiedzi, że wspomniany projekt rozporządzenia został przygotowany z inicjatywy i w oparciu o wniosek głównego lekarza weterynarii celem zwiększenia skuteczności zwalczania ASF.

test na ASF, terenowy test, wirus ASF, afrykański pomór świń,

ASF. Opracowano szybki test do wykrywania wirusa w terenie

Naukowcy z Chin opracowali szybki test, który umożliwia wykrycie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w terenie. Jest on bardzo czuły i nie daje fałszywie dodatnich reakcji.    Jak czytamy na stronie internetowej Cell Discovery,...

"Należy przy tym zauważyć, że zakaz utrzymywania świń w systemie otwartym znajduje się m.in. wśród zaleceń Komisji Europejskiej oraz został wprowadzony przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym w szczególności zakaz ten obowiązuje na całym terytorium Litwy oraz Estonii. Belgia (gdzie jak dotąd nie stwierdzono ognisk ASF) i Słowacja wprowadziły przy tym tego rodzaju zakaz na obszarach: ochronnych oraz objętych ograniczeniami, natomiast Włochy zakazały utrzymywania świń w systemie otwartym na terenie Sardynii" -  wymienia polityk.

Odnosząc się do kwestii ekologicznych, wiceminister wskazuje, że przepisy dotyczące produkcji ekologicznej ustanowione rozporządzeniem unijnym stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów unijnych lub krajowych.

Jednocześnie przepis owego dokumentu określa, że "zwierzęta mają stały dostęp do terenów na wolnym powietrzu, w miarę możliwości do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu, chyba że na podstawie prawodawstwa wspólnotowego narzucono ograniczenia i zobowiązania związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt".

asf w Niemczech, przypadek ASF, padły dzik, Niemcy, wirus ASF w Niemczech, afrykański pomór świń, padłe dziki, eksport

ASF w Niemczech to wielka niepewność na rynku wieprzowiny

Producenci tuczników nie mają powodów do zadowolenia. W Polsce mamy prawdziwy wysyp ognisk ASF oraz zagrożenie wystąpienie drugiej fali Covid-19. Całej branży trzody chlewnej od kilku dni towarzyszy duża niepewność po tym, jak w...

Wiceszef resortu rolnictwa zastrzega jednocześnie, że trwa analiza uwag i stanowisk zgłoszonych do projektu w toku prac legislacyjnych. Dopiero po zakończeniu tego procesu podjęte zostaną ostateczne decyzje.

"Dokonywana jest analiza, w szczególności w zakresie oceny skutków dla całego sektora trzody chlewnej, w tym potencjalnych korzyści. Szczególnie wnikliwie rozważany jest wpływ zaproponowanych rozwiązań na rolników, których bezpośrednio dotyczyłyby projektowane przepisy" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Jak zaznacza Białkowski, o ile proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte w polskim porządku prawnym, z pewnością zostanie ustanowiony odpowiedni okres przejściowy umożlwiający producentom świń dostosowanie się do nowych wymagań.

A co wówczas z ewentualnymi rekompensatami?

"Od 2019 r. producenci świń mogą ubiegać się (…) o pomoc w związku z zaprzestaniem produkcji świń w wyniku obowiązującego zakazu utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanego z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Kwota takiej pomocy jest obliczana jako iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu" - wyjaśnia wiceminister.
 

  • Więcej informacji na temat afrykańskiego pomoru świń znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA