Większa pomoc na budowę płotu. Resort podwyższa stawki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2022,8:05 Aktualizacja: 24-10-2022,18:29
A A A

Wyższe stawki pomocy dla rolników, którzy zamierzają wybudować ogrodzenie gospodarstwa w ramach ochrony przed ASF, przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do konsultacji społecznych i opiniowania.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

walka z ASf w Polsce, Lech Kołakowski, Paweł Meyer, główny odstrzał weterynarii, odstrzał dzików

Ognisk ASF znacznie mniej niż przed rokiem. Eksperci podają liczby

Bardziej rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji wpłynęło na ograniczenie występowania ognisk ASF. W tym roku stwierdzono ich 14 wobec 124 w ubiegłym - poinformował Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa. - Zwalczaniem chorób...

Najważniejszy element nowelizacji to podwyższenie wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń.

"Biorąc pod uwagę, że pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2020, dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych, związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Autorzy zwracają uwagę na rosnącą inflację oraz dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych. I zapewniają, że aktualizacja stawek jednostkowych budowy ogrodzenia została przeprowadzona w oparciu o powszechnie obowiązujący standard wykonywania kosztorysów, tj. Polski Standard Kosztorysowania Robót Budowlanych.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano następującą wysokość stawek za wykonanie: 1 metra bieżącego ogrodzenia - 290 zł, 1 sztuki bramy - 2630 zł, 1 sztuki furtki - 890 zł. Dotychczasowe stawki wynosiły odpowiednio: 230 zł, 2100 zł, 710 zł.

Projekt przewiduje ponadto rezygnację z załącznika do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo wniosek o wpis do tej ewidencji.

W ocenie resortu rolnictwa nieuzasadnionym jest obecnie wymaganie tego dokumentu od podmiotu ubiegającego się o pomoc na operację typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej".
 

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA