Wiceminister wyjaśnia, kiedy i w jaki sposób można zakopać zwłoki dzika

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2019,9:30 Aktualizacja: 15-10-2019,9:37
A A A

- W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zakopania zwłok padłych dzików - poinformował Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na zapytanie poselskie dotyczące utylizacji padłych zwierząt łownych z prywatnych nieruchomości.

Wiceszef resortu podkreślił, że regulacje dotyczące unieszkodliwiania zwłok dzików, które są podejrzane o zakażenie lub zakażone chorobą przenoszoną na ludzi lub zwierzęta normują przepisy unijnego rozporządzenia nr 1069/2009.

przypadki asf, asf u dzików, wirus asf, afrykański pomór świń

Wirusa ASF wykryto u 15 odstrzelonych i 20 padłych dzików

Główny lekarz weterynarii poinformował 14 października o wystąpieniu 30 przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Przypadki ASF u dzików nr 2019/1747-2019/1776 zostały potwierdzone na podstawie wyników badań...

Jednocześnie w związku z wystąpieniem na terytorium Polski oraz innych państw członkowskich UE afrykańskiego pomoru świń, Komisja Europejska w decyzji wykonawczej z 9 października 2014 r. wprowadziła regionalizację - podział kraju na obszary w zależności od sytuacji epizootycznej: obszar ochronny (tzw. strefa żółta), obszar objęty ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) oraz obszar zagrożenia (tzw. strefa niebieska).

Wszystkie znalezione zwłoki dzików na tych terenach są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu.

- W przypadku znalezienia poza ww. obszarami zwłok dzika podejrzanego o chorobę, tj. dzika, u którego za życia lub po śmierci występują objawy kliniczne lub zmiany patologiczne wskazujące na chorobę - kategoryzuje się te zwłoki także jako materiał kategorii 1, który może być przewożony wyłącznie przez środki transportu zatwierdzone i kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną - wskazuje wiceminister.

ASF, ogniska, wirus, trzoda chlewna, odszkodowania

ASF. Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za wybicie stada?

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zwalczaną z urzędu. Dlatego rolnikom, którym zlikwidowano całe stado przysługuje odszkodowanie ze skarbu państwa, ale nie w każdym przypadku.   Odmowa wypłacenia odszkodowania za straty...

Powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji może ponadto nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów zwierzęcych unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych. Może też nakazać podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych ich przewiezienie do wskazanych miejsc. Wówczas przysługuje zwrot kosztów z budżetu państwa.

- Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że w przypadku znalezienia zwłok dzików na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia lub uznania zwłok za podejrzane o ASF - posiadacz nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może samodzielnie transportować zwłok, a tym samym nie ponosi kosztów transportu i utylizacji takiego materiału - zastrzega Giżyński.

Jak dodaje, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zakopania zwłok padłych dzików w miejscach ich znalezienia. Decyzja o tym należy do powiatowego lekarza weterynarii.

ognisko ASF, wirus ASF, Polska, trzoda chlewna

Wirus ASF wciąż jest aktywny. Wybuchło 47. ognisko choroby w Polsce

Wirus afrykańskiego pomoru świń ponownie został wykryty u świń domowych. Po dwóch tygodniach od ostatniego 46. ogniska główny lekarz weterynarii potwierdził kolejne 47. Wirus ASF został potwierdzony w kolejnym gospodarstwie...

Może być podjęta w uzasadnionych przypadkach, np. niemożliwości przetransportowania pojedynczych zwłok dzika lub jego części lub w przypadku gdy przewóz zwiększałby niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania zagrożenia (np. przejazd przez tereny wiejskie o dużym skupisku świń).

Zwłoki powinny być zakopane tak, aby uniemożliwić ich odkopanie przez dzikie zwierzęta. Dół, do którego maja być złożone zwłoki dzika, powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od ich ujawnienia.

Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność ze zwłokami dzika. Niemniej jednak dół powinien być przygotowany na uboczu, w miejscu nieuczęszczanym przez ludzi. Przed zasypaniem zwłoki dzika powinny być także zdezynfekowane środkiem biobójczym w celu zmniejszenia aktywności potencjalnego wirusa.

Zdezynfekowane zwłoki dzika ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu, udeptać oraz ponownie spryskać preparatem biobójczym.

ASF, ogniska, wirus, trzoda chlewna, odszkodowania

Prawo dotyczące odszkodowań po likwidacji stada dotkniętego ASF do poprawki

Afrykański pomór świń (ASF) po przedostaniu się do fermy świń skutkuje tym, że rolnik otrzymuje administracyjny nakaz likwidacji całego stada. Przysługuje mu również odszkodowanie ze skarbu państwa, ale jak się okazuje nie...

Dodatkowo miejsce zakopania dzika (np. współrzędne GPS lub opis miejsca zakopania) powinno zostać odnotowane w dokumentacji sprawy.

Organizacja oraz koszty tych czynności pozostają w gestii powiatowego lekarza weterynarii.

- W przypadkach znalezienia zwłok zwierząt dzikich innych niż opisane powyżej mają natomiast zastosowanie przepisy z ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością ma obowiązek usuwania z nieruchomości padłych zwierząt - podsumowuje wiceminister rolnictwa.
 

  • Więcej aktualnych informacji na temat afrykańskiego pomoru świń będzie można znaleźć w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA