Strategia sektora wieprzowiny: dostęp do ziemi rolniczej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
15-10-2022,10:35 Aktualizacja: 15-10-2022,10:37
A A A

Branża trzody chlewnej w Polsce nie ma długoterminowej strategii. Tymczasem bez niej trudno będzie ją rozwijać, przez co hodowcy świń mogą się znaleźć w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig opracował szereg rekomendacji praktycznych dla rozwoju polskiej hodowli trzody chlewnej i 25 sierpnia złożył go w ministerstwie rolnictwa.

Polskie prawodawstwo powiązało produkcję trzody chlewnej z posiadaniem gruntów rolnych i produkcją roślinną.

KZP-PTCH POLPIG, trzoda chlewna, branża trzodowa, hodowcy świń, strategia sektora wieprzowiny, nawozy naturalne

Strategia sektora wieprzowiny: zagospodarowanie nawozów naturalnych

Branża trzody chlewnej w Polsce nie ma długoterminowej strategii. Tymczasem bez niej trudno będzie ją rozwijać, przez co hodowcy świń mogą się znaleźć w jeszcze trudniejszej sytuacji. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody...

Ustawa odebrała 30% areału

Dla producentów żywca wieprzowego dotkliwa była znowelizowana w 2011 roku ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa, która odebrała dzierżawcom 30% areału.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, w powiązaniu z ustawą z 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży gruntów państwowych, miała za zadanie ochronę tańszej polskiej ziemi rolniczej przed jej wykupem przez obywateli innych państw unijnych, w związku z zakończeniem 1 maja 2016 r. okresu ochronnego.

Wprowadzone rozwiązania prawne miały na celu zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych przez rolników na powiększenie i tworzenie wyłącznie gospodarstw rodzinnych.

Działania te niestety skutecznie ograniczyły możliwość rozwoju towarowych gospodarstw produkujących trzodę chlewną i utrzymywały niekorzystną strukturę produkcji.

W ustawie dążono do utrzymania produkcji trzody chlewnej w małych gospodarstwach oraz ograniczania produkcji w gospodarstwach wielkotowarowych.

KZP-PTCH POLPIG, trzoda chlewna, branża trzodowa, hodowcy świń, producenci tuczników, politycy, ASF, dobrostan

Hodowcy świń apelują o strategię

Dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój i walka z ASF były głównymi tematami zjazdu Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig. Pracodawcy i producenci trzody chlewnej oraz eksperci w...

Dostępność gruntów rolniczych, a w szczególności gruntów ornych, przekłada się na rozwój sektora produkcji trzody chlewnej.

Posiadanie gruntów rolniczych umożliwia bowiem pozyskanie surowców paszowych, zagospodarowanie nawozów naturalnych, lokalizację gruntów pod przyszłe inwestycje, oddziaływanie odorowe, czy możliwość zabezpieczenia epizootycznego obiektów inwentarskich.

Propozycja zmiany w nowej strategii

KZP-PTCH Polpig proponuje, aby inwestycje w rozwój produkcji trzody chlewnej oraz związany z nią dostęp do ziemi rolniczej zostały wyłączone z ograniczeń przyjętych w powyższych ustawach.

Wyłączeniu w szczególności z wyżej wymienionych ograniczeń powinny podlegać transakcje związane z nabywaniem oraz dzierżawą nieruchomości rolnych w celach związanych z produkcją trzody chlewnej.
 

Więcej informacji na temat nowej strategii rozwoju sektora wieprzowiny znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie" nr 5/2022. ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA