GLW uspokaja w sprawie nowych przepisów dotyczących ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
05-05-2021,14:45 Aktualizacja: 05-05-2021,14:47
A A A

Główny lekarz weterynarii wydał komunikat w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Bogdan Konopka uspokaja w nim hodowców po tym, jak w wielu mediach zostały one określone mianem rewolucyjnych zmian.

"Informuję, że wbrew doniesieniom medialnym, nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych" czytamy w komunikacie GLW.

  • GLW uspokaja hodowców świń w sprawie nowych przepisów dotyczących ASF
  • Bogdan Konopka podkreśla, że przepisy nie wnoszą rewolucyjnych zmian
  • Przepisy wprowadzają kilka ułatwień w przemieszczaniu świń poza strefy ASF
  • Nowe przepisy wprowadzają jedynie dwie nowe zasady
  • GLW informuje, że nie przewiduje się nagłej egzekucji tych zasad

Plan bezpieczeństwa biologicznego, KZPPTCH POLPIG, główny lekarz weterynarii, trzoda chlewna, gospodarstwo, hodowcy świń

Hodowcy muszą przygotować plan bezpieczeństwa biologicznego

Szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń obowiązują w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 21 kwietnia. Środki te zostały ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Mają być...

Nowe przepisy wprowadzą kilka ułatwień

Bogdan Konopka poinformował o najważniejszych zmianach, które wprowadzają nowe przepisy.

Przepisy znoszą obligatoryjne badania laboratoryjne krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej.

Nie będzie konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczane poza obszar stwierdzania ognisk ASF.

W przyszłości będzie istniała możliwość rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa.

Nowe wymagania dla hodowców

"Wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym rozporządzeniu KE oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza dwoma nowymi elementami" informuje w oświadczeniu Bogdan Konopka.

ASF, afrykański pomór świń, główny lekarz weterynarii, Komisja Europejska, obszar objęty ograniczeniami, wirus asf

ASF. Będą nowe kolory i nazwy stref występowania pomoru

Hodowcy i producenci trzody chlewnej w Polsce w najbliższym czasie będą musieli się przyzwyczaić do nowych nazw oraz kolorów stref występowania afrykańskiego pomoru świń. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów w ramach Prawa o...

GLW zwraca uwagę na fakt, że wprowadzają one konieczność ogrodzenia minimum tych budynków, w których utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka.

Hodowcy zgodnie z nowymi przepisami będą także zobowiązani do posiadania "Planu bezpieczeństwa biologicznego" zawierającego opis podstawowych czynności, jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.

Plan ten zawiera znane wymagania, takie jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich.

GLW podkreśla, że dokument ten zawiera także nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną, do której mogą przychodzić goście z zewnątrz. Zaliczamy do niej podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalną gospodarstwa,

ASF w Chinach, walka z wirusem, Mongolia Wewnętrzna, plan zagospodarowania przestrzennego,

ASF ponownie szerzy się w Chinach

Chiny poinformowały o nowych ogniskach afrykańskiego pomoru świń (ASF). Choroba została potwierdzona w Mongolii Wewnętrznej.   Chińskie ministerstwo rolnictwa potwierdziło wybuch afrykańskiego pomoru świń we farmie w północnym regionie...

Bogdan Konopka informuje również, że współpracuje ze związkami reprezentującymi hodowców świń oraz przetwórców mięsa wieprzowego skupionymi wokół Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF, w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących wdrożenia dwóch nowych wymogów.

"Nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad. Ponadto zostały opracowane wzory dokumentów, pomocne we wdrażaniu nowych norm w szczególności dla mniejszych hodowców świń, jak i lekarzy weterynarii" czytamy w komunikacie GLW.

Obecnie w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją rozporządzenia KE.

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA