Ukraina ogranicza import z Polski w związku z BSE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
27-02-2019,19:00 Aktualizacja: 27-02-2019,18:57
A A A

Główny lekarz weterynarii poinformował o ograniczeniach importowych wprowadzonych przez władze Ukrainy w związku z wystąpieniem na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

Ambasada RP w Kijowie 25 lutego przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję władz Ukrainy z dnia 15 lutego 2019 r. dotyczącą wprowadzenia ograniczeń importowych dla Polski.

Ukraina wprowadziła restrykcje w związku z wykryciem atypowego przypadku BSE w województwie dolnośląskim.

Restrykcje importowe obejmują bydło, pochodzące od niego produkty oraz surowce.

główny lekarz weterynarii, BSE, gąbczasta encefalopatia, bydło

Bydło i mięso z Polski nie wjadą do Kazachstanu

Służby weterynaryjne Republiki Kazachstanu podjęły decyzję, w myśl której od 6 lutego 2019 roku kraj tej wprowadził czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski. Kazachstan nie będzie importował mięsa z Polski z powodu wystąpienia w...

Z zakazu zostały wyłączone następujące produkty:

1. Mleko i produkty mleczne.

2. Nasienie i embriony bydła, uzyskane IN VIVO, które było wybrane i poddane obróbce zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Transferu Zarodków.

3. Skóry i skórki.

4. Żelatyna i kolagen wyprodukowane ze skór i skórek.

5. Tłuszcz z maksymalnym poziomem nierozpuszczalnych zanieczyszczeń oraz pochodnych z nich produktów nie przekraczających 0,15 % wagi.

6. Fosforan dwuwapniowy (bez śladu białka czy tłuszczu).

7. Mięso oddzielone od kości, pochodzące z mięśni szkieletowych (oprócz mięsa mechanicznie oddzielonego od kości), podroby, uznane za nadające się do spożycia przez ludzi, bydła, które:

cielęta, odchów cieląt, higiena doju, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Poprawa higieny doju i odchowu cieląt kluczem do sukcesu w produkcji mleka

Poprawa higieny doju i odchowu cieląt kluczem do sukcesu w produkcji mleka. To temat konferencji dla producentów mleka i hodowców bydła mlecznego. Tematyka konferencji dotyczyć będzie higieny doju, odchowu cieląt oraz wykorzystania...

  • nie było ogłuszane przed ubojem poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki, ani uśmiercone z zastosowaniem tej samej metody lub poddane ubojowi poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki;
  • było poddawane badaniu przedubojowemu i poubojowemu, w rezultacie których zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi oraz produkty otrzymano z zastosowaniem procesów produkcyjnych zapobiegających zakażeniu przez jedną z następujących tkanek - migdałki i dalszą część jelita krętego, mózg, oczy, rdzeń kręgowy, czaszkę kręgi od bydła.

8. Krew oraz produkty zawierające krew, pochodzące z bydła, które nie było ogłuszane przed ubojem poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki, ani uśmiercone z zastosowaniem tej samej metody, lub poddane ubojowi poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki.

"GIW zwróci się do strony ukraińskiej z wnioskiem o zniesienie restrykcji, z uwagi na fakt, że wystąpienie atypowego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby" czytamy w komunikancie wydanym przez GIW.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2023

Hoduj z głową świnie:

-Lochy potrzebują obecności człowieka

-Natłuszczanie pasz a jakość siary i mleka loch

-Mikotoksyny psują nie tylko rozród

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA