Energia odnawialna i opas wolców przyszłością sektora wołowiny?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
05-04-2024,15:35 Aktualizacja: 12-04-2024,12:51
A A A

Rozwój produkcji mięsa wołowego zależy od innowacji i nowoczesnych rozwiązań. Ich wdrożenie, nie tylko w hodowli i produkcji bydła mięsnego, zajmuje, począwszy od badań, około 10 lat.

Rozwój produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą i produkcją bydła mięsnego oraz opas wolców mogą być siłą napędową branży.

– Biogazownie to urządzania, które imitują żołądek przeżuwaczy. W przypadku hodowców bydła mięsnego możemy z powodzeniem produkować energię odnawialną, jeśli oczywiście mamy odpowiedni system utrzymania i uzyskujemy gnojowicę czy obornik – mówił podczas X Forum Sektora Wołowiny prof. Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie dodając:

ceny bydła rzeźnego, mięso wołowe, wołowina, spadek cen, zakup bydła rzeźnego

Średnia cena bydła odnotowała spadek

Notowania bydła ogółem w ostatnim tygodniu marca spadły. Bydło ogółem wyceniono na 0,5% mniej niż przed tygodniem, ale w najmłodszej kategorii wiekowej odnotowano wzrost cen niemal o 5%.    Krajowa cena bydła ogółem w...

– Ponadto są już rozwiązania polegające na montażu farm fotowoltaicznych na pastwiskach na odpowiednich konstrukcjach. Dzięki nim zwierzęta mają tam schronienie przed słońcem

Innowacją w produkcji bydła mięsnego może być także opas wolców oraz jałówek, który m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Australii jest już powszechny.

– Przede wszystkim te zwierzęta są spokojniejsze niż buhaje, a ponadto pochodzące od nich mięso charakteryzuje się większą marmurkowatością i powtarzalnością – podkreślał Gołębiewski.

Zdaniem Gołębiewskiego, Europa sama siebie blokuje w rozwoju sektora oraz innowacji, często wymyślanych i stosowanych przez rolników.

– Wielu z nich chciałoby zainwestować we wspomniane wcześniej biogazownie, ale ogranicza ich legislacja, która strasznie komplikuje te inwestycje oraz kapitał wejścia – podkreślał prof. Gołębiewski.

hodowla bydła mięsnego, system automatycznej kontroli masy ciała, produkcja opasów, materiał hodowlany,

Hoduje limousine, kontroluje ich masę ciała i spożycie wody

Zamontował przy poidle system monitoringu zmiany ciała bydła. Dzięki temu posiada aktualne dane o przyrostach i masie ciała zwierząt, a także spożyciu wody.    Marek Tomaszewski z Przasnysza w woj. mazowieckim wraz z żoną Katarzyną...

Podkreślił on również, że dzisiaj innowacje są ukierunkowane na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt, a nie na ekonomię produkcji.

– Zrównoważenie to nie tylko wyższy dobrostan, presja społeczna i środowiskowa, ale przede wszystkim ekonomia dla producenta. Jeśli nie ma porozumienia na różnych poziomach, tracimy opłacalność – podkreślał prof. Gołębiewski

Powinniśmy się więc zajmować i skupiać na tym, na co mamy wpływ. Przede wszystkim jest to zarządzanie informacjami, które są potrzebne do podejmowania racjonalnych decyzji.

– Musimy znać na przykład dobowe przyrosty masy ciała zwierząt w zależności od stosowania różnych komponentów paszowych i tak dalej. I choć dla wielu wydaje się to oczywiste, w praktyce niewielu stosuje na przykład automatyczne systemy wagowe czy programy do analizy zachowań zwierząt – mówił Gołębiewski.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)  

 

 


 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA