Wcześniejsze emerytury dla rolników? Jest projekt ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-08-2017,9:25 Aktualizacja: 19-08-2017,6:40
A A A

Rolnicza "Solidarność: przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie projekt ustawy, która umożliwiałaby rolnikom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę oraz zniosła konieczność zaprzestania działalności rolniczej w związku z przejściem na to świadczenie.

W wystąpieniu, do którego dołączony został projekt nowelizacji ustawy o rentach strukturalnych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Teresa Hałas zawnioskowała o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. To jedno z podstawowych uprawnień prezydenta.

wiek emerytalny, emerytury rolnicze, sejm, emerytury, obniżenie wieku emerytalnego, krus

Rolnik haruje całe życie i należy mu się wcześniejsza emerytura

Z końcem roku wygasa możliwość przechodzenia przez gospodarzy na wcześniejszą emeryturę. Dolnośląski samorząd rolniczy głośno domaga się, by ten przywilej pozostał. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomniała ostatnio, że wiek...
Jak wiadomo, dotąd rolnicy, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) i legitymowali się co najmniej 30-letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej, mogli ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Ta możliwość znika od 1 stycznia 2018 r.

Spotkało się to z krytyką środowisk rolniczych. Stąd m.in. opracowana przez "Solidarność" nowelizacja ustawy.

"Proponowane w projekcie zmiany umożliwią rolnikom podlegającym ubezpieczeniu w KRUS przekazanie gospodarstwa rolnego w wieku przedemerytalnym i przejście z tego tytułu na rentę strukturalną. Projekt ustawy znosi również warunek zaprzestania działalności rolniczej dla wypłaty całej emerytury rolniczej" - czytamy w wystąpieniu rolniczego związku.

Podkreślono w nim, iż ten wspomniany warunek dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach gospodarki nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą.

wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, emertury, świadczenia, komisja europejska, Mina Andreewa

Różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn to forma dyskryminacji

Komisja Europejska wysłała list do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie różnicy wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdaniem Brukseli odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą...
"Coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwo rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej" - zaznacza "Solidarność".

Prośby o przywrócenie możliwości przechodzenia gospodarzom na wcześniejsze emerytury wielokrotnie zgłaszały wojewódzkie izby rolnicze. Powtarzające się argumenty to m.in. ciężka praca przez siedem dni w tygodniu, bez urlopów, uciążliwe warunki (zapylenie, chemiczne środki ochrony roślin, zmienne warunki meteorologiczne) oraz opóźnienie w przekazywaniu gospodarstw w ręce młodych i "ucieczka" tych ostatnich ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy.

Jakiś czas temu do tych uwag odniósł się minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Zaznaczył, że zgodnie ze stanowiskiem rządu powrót do obowiązującego przed 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę dla rolników. Wcześniejsze emerytury w powszechnym systemie emerytalnym wygaszone zostały bowiem już w 2008 r.

KRUS, KRIR, list do premier Szydło, emerytury rolników, prawo, przepisy

Reforma rolniczych emerytur? KRIR pisze do premier Szydło

Skuteczne lobbowanie na forum Rady UE na rzecz rozwiązań mających na celu dalsze funkcjonowanie istniejącego w Polsce systemu emerytalno-rentowego dla rolników - o to prosi zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych premier Beatę Szydło. To...
Odnosząc się do kwestii wymiany pokoleń w gospodarstwach, minister podkreślił, że rolnik może wcześniej - przed osiągnięciem wieku emerytalnego - zaprzestać prowadzenia działalności przez przekazanie gospodarstwa np. następcy, który zamierza skorzystać z pomocy finansowej z PROW na "młodego rolnika" na rozwój tego gospodarstwa.

Wówczas przekazujący, jeśli nadal pracuje w tym gospodarstwie, zmienia swój status ubezpieczeniowy z rolnika na domownika (za którego składki opłaca rolnik), a po osiągnięciu wieku emerytalnego występuje z wnioskiem do KRUS o ustalenie emerytury rolniczej właśnie jako domownik. Prawo do emerytury rolnikowi i domownikowi ustalane jest według takich samych zasad.

emerytura, reforma emerytalna, obniżenie wieku emerytalnego, praca, ZUS

Obniżono wiek emerytalny. Tysiące chętnych na szybszą emeryturę

Ile będzie wynosić emerytura oraz jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać świadczenie - to najczęstsze pytania kierowane do doradców emerytalnych w placówkach ZUS. Rzecznik zakładu zapewnia, że ZUS jest przygotowany na reformę i...
Szef resortu przypomina również, że ze względu na stan zdrowia można ubiegać się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Ponadto przepisy przewidują również możliwość opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe dobrowolnie (na wniosek) przez byłego rolnika (po przekazaniu gospodarstwa) do czasu nabycia prawa do emerytury rolniczej.

- Mając do dyspozycji tak szerokie instrumentarium oraz biorąc pod uwagę stopień rozwoju gospodarczego kraju, należy uznać, że podstawowe prawa rolników ubezpieczonych w KRUS do zabezpieczenia społecznego z tytułu zakończenia aktywności zawodowej są należycie zagwarantowane - podsumował minister Jurgiel.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu