Ustawa o zmianach w inspekcji sanitarnej podpisana

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Katarzyna Lechowicz-Dyl PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2020,8:45 Aktualizacja: 25-02-2020,8:49
A A A

Zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i likwidacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA - to niektóre rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą podpisał Andrzej Duda.

Celem ustawy, jak podaje biuro prasowe kancelarii prezydenta, jest zmiana struktury organizacyjnej inspekcji, zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej głównego inspektora sanitarnego i wzmocnienie pozycji wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie.

Nathalie Loiseau, kontrola mięsa, kontrola żywności, inspekcja  sanitarna UE

Francja chce utworzenia inspekcji sanitarnej UE

Nathalie Loiseau, francuska minister ds. europejskich, zaapelowała o utworzenie ponadnarodowej, unijnej inspekcji sanitarnej, która kontrolowałaby jakość produktów żywnościowych będących w obrocie we Wspólnocie. - Francja od...

Wśród najistotniejszych zmian wskazano upoważnienie głównego inspektora sanitarnego do wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaleceń, wytycznych i poleceń oraz przyznanie głównemu inspektorowi kompetencji do powoływania i odwoływania - za zgodą właściwego wojewody - państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, a także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania - po zasięgnięciu opinii wojewody - państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Nowela zakłada ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie.

Regulacja przewiduje wyłączenie możliwości zajmowania stanowiska głównego inspektora sanitarnego, jego zastępcy, państwowego inspektora sanitarnego oraz głównego inspektora sanitarnego Wojska Polskiego przez osobę, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z tymi organami.

Nowela zawiera też uregulowanie wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych i składania oświadczeń o stanie majątkowym przez państwowych inspektorów sanitarnych.

Ustawa wprowadza kompleksową regulację problematyki funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, a także zakłada likwidację, od 1 lipca 2020 r., Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich