Ustawa o kołach gospodyń wiejskich z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2020,13:45 Aktualizacja: 20-05-2020,13:49
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o kołach gospodyń wiejskich - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Dokument umożliwia w tym roku 40 mln zł dofinansowania dla kół.

Ustawa stanowi, że w roku 2020 koło gospodyń wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, m.in. na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.

Koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, lokalne inicjatywy społeczne, arimr

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich do podpisu prezydenta. Z ważną poprawką

Sejm przyjął jedną z trzech poprawek Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł. Senat zgłosił trzy poprawki do noweli. Jedną przygotowało biuro legislacyjne; określa ona, iż...

Na takie wsparcie budżet przeznaczył na ten rok 40 mln zł. Będzie przyznawane do wyczerpania środków. Ocenia się, że kwota pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół.

O wsparcie mogą ubiegać się jednak koła zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie takich kół jest ponad 9100. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające we wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową starało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8619 wnioskowało o ponad 29,8 mln zł.

Ustawa powierza ponadto zadania i kompetencje - dotychczas realizowane przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw i wynikające z ustawy o kołach gospodyń wiejskich - Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj