Ustawa o kołach gospodyń wiejskich do podpisu prezydenta. Z ważną poprawką

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2020,10:25 Aktualizacja: 15-05-2020,10:30
A A A

Sejm przyjął jedną z trzech poprawek Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł.

Senat zgłosił trzy poprawki do noweli. Jedną przygotowało biuro legislacyjne; określa ona, iż dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, prawo, Senat

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich do poprawki. Chodzi o duże pieniądze

Senat zgłosił w środę poprawki do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada przeznaczenie 40 mln zł na dofinansowanie kół w tym roku. Za przyjęciem uchwały w sprawie nowelizacji opowiedziało się 95...

Zmiana została poparta przez stronę rządową poparł ją Sejm, który odrzucił jednak dwie poprawki rozszerzające uprawnienia kół gospodyń wiejskich do otrzymania z budżetu pomocy finansowej państwa na realizację zadań na lata 2021-2029.

Najważniejszym celem znowelizowanej 6 maja ustawy było umożliwienie finansowania kół gospodyń wiejskich na ten rok. Na ten cel zaplanowano z budżetu państwa 40 mln zł, co pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół.

Kolejna zmiana - to powierzenie nadzoru nad działalnością kół pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Dotychczas był sprawowany przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych.

Ustawodawca stworzył ponadto możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w ARiMR. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające we wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową starało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8619 kół wnioskowało o ponad 29,8 mln zł. Według wiceminister z dotacji rozliczyło się 98 proc. kół.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że na koniec grudnia 2018 r. było zarejestrowanych w Agencji 5048 kół, rok później - 8828, a 29 kwietnia 2020 r. - 9110. Połowa zarejestrowanych to nowe organizacje.

Nowe przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę