Ustawa o kołach gospodyń wiejskich przeszła przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2021,10:00 Aktualizacja: 31-05-2021,10:04
A A A

Sejm znowelizował ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich organizacji.

Za uchwalaniem ustawy głosowało 439 posłów, 11 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.


koła gospodyń wiejskich, rejestr KGW, arimr, społeczne organizacje mieszkańców wsi

Koła gospodyń wiejskich mają dostawać więcej pieniędzy

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe rozwiązania zapewnią kompleksową regulację kwestii związanych z ich tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół - poinformowało Centrum...

Jedną z najdalej idących zmian w noweli jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zmieni się również - na resort rolnictwa - urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Nowe przepisy zakładają ponadto zmiany w podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawie wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Organem wydającym te decyzje ma być kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie został dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

Decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich ma pozwolić na usprawnienie ich rozpatrywania.

Ustawa precyzuje przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące prawo zakłada, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W noweli dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany reprezentujący je zarząd.

Dotację celową dla KGW ma otrzymywać ARiMR od ministra rolnictwa. Ponadto koła mogą pozyskiwać na statutową działalność dofinansowanie z innych źródeł np. z pieniędzy unijnych czy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W Polsce działa ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich. W tym roku na ich wsparcie przeznaczono 40 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj