Ustawa dotycząca projektów w ramach KSOW podpisana przez prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2019,8:50 Aktualizacja: 02-01-2019,8:56
A A A

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów.

Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach.

podlasie, aktywizacja obszarów wiejskich, kosw, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, prow

KSOW wesprze aktywizację na wsi

Podlasie przeznaczy ponad 630 tys. zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na promocję produktów lokalnych, edukację o smogu na wsi czy badania opłacalności produkcji w rolnictwie ekologicznym. W Białymstoku podpisano umowy w tej...

Nowe przepisy zostały zmienione na podstawie zebranych dotychczas doświadczeń. Mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów KSOW oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji.

Do tej pory o ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje - jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ośrodek oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort pod kątem merytorycznym. Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało CDR i ono też będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana ta, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, natomiast w 2018 było to ok. 7 mln zł. W bieżącym roku na projektu zarezerwowane jest ok. 10,5 mln zł. Projekt własny może zgłosić każdy podmiot, natomiast konkurs ogłaszany jest przez ministerstwo rolnictwa, wraz kryteriami, które trzeba spełnić.

Beneficjentem środków może być każdy, w bazie partnerów KSOW znajduje się ok. 2,3 tys. podmiotów. Mogą to być stowarzyszenia, fundacje jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne.

Projektowana nowela ponadto wprowadza zmiany, które umożliwią na wsparcie w lasach prywatnych lasów działań polegających na podniesienie odporności systemów leśnych przez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie