Trwają ważne konsultacje. Ostatnia szansa, aby zabrać głos

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KRIR, (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2021,13:35 Aktualizacja: 06-04-2021,13:36
A A A

Na stronie Komisji Europejskiej trwają konsultacje publiczne dotyczące przeglądu i oceny skutków dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Konsultacje trwają tylko do 12 kwietnia.

Zachęcamy wszystkich rolników do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania w sprawie stosowania pestycydów - przypomina Krajowa Rada Izb Rolniczych. Tutaj znajduje się link do konsultacji.

Zbigniew Ziejewski, środki ochrony roślin, ochrona upraw, wpr 2023-2027

Zmniejszać, ograniczać... To czym będziemy chronić pola?

Rolnicy coraz głośniej narzekają na brak środków do ochrony upraw przed chorobami i szkodnikami. - Musimy patrzeć na to, czym ewentualnie będziemy zabezpieczać pola - alarmował poseł Zbigniew Ziejewski (Koalicja Polska). Polityk...
Samorząd rolniczy podkreśla, że konsultacje mają na celu zebranie opinii obywateli na temat prawodawstwa UE dotyczącego stosowania pestycydów przeznaczonych zarówno do wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim, a także przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

"Ich celem jest uzyskanie informacji na temat tego, jak obywatele postrzegają mocne i słabe strony obecnego prawodawstwa, a także jak odbierają poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska" - zauważa KRIR.

Stosowanie pestycydów jest ściśle regulowane na szczeblu UE poprzez "Dyrektywę 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów", zwaną również dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania.

KRIR zwraca uwagę, że we wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania uczestniczą państwa członkowskie UE. Dyrektywa określa cele ogólne, natomiast państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych planów działania transponują je, ustanawiając cele ilościowe, środki i harmonogramy.

strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku, ograniczenie zużycia pestycydów, KE, ochrona owadów zapylających

Ograniczenie zużycia pestycydów o połowę do 2030 roku. Co na to resort rolnictwa?

Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła stanowisko rządu i resortu odnośnie najważniejszych punktów „Unijnej...

Komisja Europejska ustanowiła zharmonizowane wskaźniki ryzyka i ocenia postępy w realizacji celów na podstawie krajowych sprawozdań dotyczących tych wskaźników.

W opracowanym przez KE sprawozdaniu z realizacji za 2020 r. stwierdzono istotne niedociągnięcia państw członkowskich we wdrażaniu, stosowaniu i egzekwowaniu niektórych elementów dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania.

"W związku ze stwierdzonymi niedociągnięciami i zgodnie z ambicjami Komisji w ramach Zielonego Ładu w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka Komisja planuje przegląd dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania w celu zaradzenia jej ograniczonej skuteczności" - zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej