Rząd za zmianami w ustawie o ARiMR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-12-2021,9:20 Aktualizacja: 29-12-2021,9:25
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projektowane przepisy umożliwią utworzenie spółki, która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt wprowadza przepisy usprawniające funkcjonowanie ARiMR. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych.

korupca w ARIMR, CBA, ABW, ARiMR w Szczecinie

CBA i ABW zatrzymały podejrzewanych o korupcję na szkodę ARiMR

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymały 6 osób podejrzewanych o korupcję na szkodę szczecińskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydział komunikacji społecznej...

Projektowane przepisy umożliwią utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał Agencję w zakresie IT. Będzie się zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Uregulowany zostanie tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), czyli na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Wprowadzona zostanie także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD. W projekcie ponadto przewiduje się rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania o stanowisko doradcy prezesa.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt