9 postulatów w sprawie Prawa łowieckiego. Zgodzisz się z nimi?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-08-2020,8:10 Aktualizacja: 17-08-2020,8:17
A A A

Poszanowanie własności prywatnej rolnika - tak brzmi pierwsze przesłanie w sprawie zmian Prawa łowieckiego, jakich domaga się rolniczy samorząd od premiera Mateusza Morawieckiego.

Środowisko rolnicze jest zgodne, że - mimo wielu nowelizacji przepisów - system szacowania szkód łowieckich pozostawia wciąż wiele do życzenia.

epidemia koronawirusa, koła łowieckie, polski związek łowiecki, polowania dewizowe

Koronawirus uderzył w myśliwych. Zapłacą rolnikom za szkody?

Epidemia koronawirusa uderzyła w gospodarkę kół łowieckich, które organizowały polowania "dewizowe". Myśliwi ostrzegają, że bez pomocy z zewnątrz mogą być problemy z wypłatami odszkodowań za szkody wyrządzone przez...

"Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność Skarbu Państwa, czego konsekwencją powinno być aktywne uczestnictwo państwa w finansowym pokrywaniu strat ponoszonych przez rolników w wyniku żerowania dzikich zwierząt. Obecnie w procesie szacowania szkód występują dwie strony, których interesy nie są spójne. Z jednej strony jest rolnik, ponoszący straty o dużych wartościach, spowodowane przez dziką zwierzynę, a z drugiej koło łowieckie i częściowo państwo, w przypadku zwierząt objętych całoroczną ochroną. Dochodzą do tego rozbieżności w wysokości szacowania szkód wynikających z wielu czynników, w tym: słaba kondycja finansowa kół łowieckich, niezrealizowane plany odstrzału czy zmiany płodozmianów roślin w użytkowaniu gruntów rolnych" - czytamy w wystąpieniu do szefa rządu.

Wytknięto tam ponadto, że obowiązujące od 2019 roku przepisy rozporządzania ministra środowiska po roku funkcjonowania "objawiają liczne ułomności, jak np. brak pełnej listy roślin i upraw w załączniku o jednostkach zbożowych czy brak rozwiązań prawnych o zobowiązaniu koła łowieckiego do podania instancji odwoławczej ze wskazaniem, do kogo należy się wówczas zwrócić".

Dlatego samorząd rolniczy zgłasza 9 postulatów odnośnie zmiany ustawy Prawo łowieckie, by znowelizowane przepisy uwzględniały:

prawo, polowanie, dzieci, Prawo łowieckie

Nie będzie polowań z udziałem dzieci. Posłowie przeciwko nowelizacji

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała w środę odrzucenie w całości obywatelskiego projektu noweli Prawa łowieckiego. W środę sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i...

 • poszanowanie własności prywatnej rolnika
 • wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od szkód łowieckich
 • udział państwa w likwidacji szkód łowieckich wyrządzanych przez dziko żyjącą zwierzynę, która jest własnością Skarbu Państwa, poprzez utworzenie łowieckiego funduszu odszkodowawczego
 • uregulowanie kwestii dotyczących odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych z udziałem zwierzyny dziko żyjącej
 • rozważenie zmiany przepisów w zakresie zespołu do spraw szacowania szkód - obecnie funkcjonowanie zespołu z udziałem przedstawicieli ODR nie sprawdza się (należy rozważyć szacowanie szkód z udziałem niezależnych ekspertów)
 • określenie stanu populacji zwierząt dziko żyjących łownych oraz chronionych, wyrządzających szkody w uprawach rolnych i ustalenie, czy liczba ta jest zgodna z zasadami ochrony przyrody przy zmniejszającej się powierzchni bytowej tych zwierząt, oraz czy nie należy zweryfikować sposobu tworzenia planów pozyskania zwierzyny w taki sposób, aby dostosować je do maksymalnej bezpiecznej obsady w środowisku
 • objęcie prostą procedurą odszkodowania szkód wyrządzanych przez dzikie ptactwo
 • zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie straszenia, płoszenia gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową w celu zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, bez konieczności uzyskania przez rolnika każdorazowo zgody na tego typu działania (rolnik powinien mieć możliwość płoszenia zwierząt żerujących na jego polu metodami ogólnie uznanymi za humanitarne)
 • konieczność weryfikacji kalendarza ochrony gatunków, które okresowo czynią olbrzymie straty w uprawach, tj. żurawi, gęsi, gołębi grzywaczy, łabędzi

  Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt