Powstaną kolejne lokalne drogi. Pieniądze płyną na konta samorządów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-01-2018,9:10 Aktualizacja: 08-01-2018,9:37
A A A

1,4 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczono na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten cel odbyły się na przełomie 2015 i 2016 roku w wojewódzkich samorządach. Pomoc kierowana była do gmin, powiatów oraz ich związków. Wsparcie można było otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni drogi.

lubelszczyzna, modernizacja dróg lokalnych, drogi lokalne, powiat bialski, powiat zamojski

Oszczędności pójdą na lokalne drogi. W puli są miliony złotych

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przekazał oszczędności uzyskane z przetargów na modernizację dróg w regionie. W puli są ponad dwa miliony złotych, które w znacznej części pokryją realizację zadań w gminach Piszczac...

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej w całym PROW 2014-2020 wynosi 3 mln zł na beneficjenta. Koszty kwalifikowalne poniesione na realizację inwestycji mogły być dofinansowane do wysokości 63,63 proc. - informuje ARiMR na swoje stronie internetowej.

Priorytetowo traktowano inwestycje, które powiązane były "z dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, prowadziły bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej oraz łączyły się z drogą o wyższej kategorii".

W przeprowadzonych naborach złożono ponad 4,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 3,3 mld zł. Najwięcej (790 dokumentów) złożono na Mazowszu, co trzykrotnie przewyższało limit dostępnych środków.

Po weryfikacji wniosków podpisano 1925 umów o przyznaniu pomocy na ok. 1,4 mld zł, czyli dostępny limit środków został w pełni wykorzystany. Z kolei do końca 2017 roku beneficjenci złożyli ponad 1,4 tys. dokumentów o płatność. ARiMR rozliczyła 926 z nich i wypłaciła 369,3 mln zł, czyli ponad 25 proc. limitu środków.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu