Pożyczki z KOWR. Niski procent, ale zainteresowanie niewielkie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-04-2020,8:10 Aktualizacja: 30-04-2020,8:13
A A A

Od października 2018 r. istnieje możliwość zaciągania pożyczek ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jak wygląda ten mechanizm w liczbach?

Od 15 października do 31 grudnia 2018 r. do oddziałów terenowych KOWR złożono 26 wniosków o udzielenie pożyczki (są oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym na poziomie oddziału i przez komisję do spraw pożyczek w Centrali KOWR).

dopłaty do materiału siewnego, arimr, wsparcie dla rolnictwa, grunty orne

Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

Około 62 mln zł dopłat do materiału siewnego wypłaciła dotąd Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymało je 56 tys. rolników. Na cały program w 2019 r. przeznaczono 75 mln zł. Chodzi o dopłaty do zużytego do siewu lub...

Z tego 6 wniosków rozpatrzono w 2018 r. (2 zostały przez OT KOWR rozpatrzone odmownie, 1 został przez komisję ds. pożyczek rozpatrzony odmownie, 3 zostały przez OT KOWR pozostawione bez rozpoznania z powodu rezygnacji wnioskodawcy).

Kolejnych 20 dokumentów rozpatrzono już w 2019 r. (3 komisja ds. pożyczek rozpatrzyła pozytywnie i w związku z tym umowy zostały zawarte, 17 zostało przez OT KOWR pozostawionych bez rozpoznania z powodu braku złożenia uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie lub rezygnacji wnioskodawcy).

W 2019 r. rolnicy złożyli 26 wniosków, z czego 19 rozpatrzono w jeszcze w tymże roku (3 wnioski na łączną kwotę 1 mln 465 tys. 200 zł po pozytywnym rozpatrzeniu skutkowały zawarciem umów, 16 zostało pozostawionych bez rozpoznania).

Pozostałe 7 wniosków procedowano w 2020 r. (2 wnioski na łączną kwotę 230 tys. zł zakończyły się zawarciem umów, 1 został pozostawiony bez rozpoznania, a 4 są w trakcie procedowania/ uzupełniania).

pomoc suszowa,arimr, paweł mucha, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR wypłaca zaległą pomoc suszową. Na miarę możliwości

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca zaległe wypłaty pomocy suszowej dla rolników. W ciągu ostatnich czterech dni przekazała ponad 93 mln zł. - ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na...

Z kolei od 1 stycznia 2020 r. do początku kwietnia złożono 8 wniosków (2 wnioski na łączną kwotę 158 tys. zł zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję ds. pożyczek - umowy są w takcie podpisywania, 6 jest w trakcie procedowania/uzupełnienia).

"Z wniosków złożonych w 2018 r. udzielono (w 2019 r.) 3 pożyczki na łączną kwotę 820 tys. zł (z czego: pierwsza na kwotę 190 tys. zł, druga na kwotę 280 tys. zł, trzecia na kwotę 350 tys. zł). Udzielone pożyczki zostały przeznaczone na zakup gruntów rolnych w celu powiększenie areału gospodarstwa rolnego. Z wniosków złożonych w 2019 r. udzielono 3 pożyczki na łączną kwotę 1 mln 465 tys. 200 zł. Udzielone pożyczki zostały przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę lub modernizację budynków gospodarczych, zakup maszyn rolniczych oraz drzewek owocowych. Z wniosków złożonych w 2020 r. do chwili obecnej 2 wnioski na łączną kwotę 158 tys. zł zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję ds. pożyczek. Umowy na pożyczki są w takcie podpisywania i dotyczą zakupu gruntów rolnych" - wyliczył resort rolnictwa w odpowiedzi na pytania posłów.

Jak zapewnił, realizacja tego działania jest kontynuowana. W każdym roku kalendarzowym przyznawana jest pula 10 milionów złotych do wykorzystania na ten cel. W 2020 roku przewidziano także taką sumę, przy preferencyjnym oprocentowaniu ustalonym na poziomie 2,84 proc. w skali roku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj