Pieniądze czekają na dwie grupy beneficjentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2021,10:30 Aktualizacja: 28-09-2021,10:09
A A A

Do 26 listopada ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 - zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się ASF.

arimr, PROW 2014-2020, rolniczy handel detaliczny, przetwórstwo rolno-spożywcze

ARiMR przesuwa nabory wniosków

Nabór wniosków dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego został przesunięty z września na październik, a dla rolników zainteresowanych rolniczym handlem detalicznym (RHD) z października na listopad - informuje...

Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia.

W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • 230 zł - koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia
  • 2 100 zł - koszt wykonania 1 bramy
  • 710 zł - koszt wykonania 1 furtki

Druga grupa, która może liczyć na wsparcie to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników.

PROW 2014-2020l nabory wniosków, wsparcie dla rolnictwa

Więcej pieniędzy w PROW 2014-2020. Będą kolejne nabory wniosków

O ponad 4,5 mld euro został zwiększony budżet PROW na lata 2014-2020. Jego realizację wydłużono o 2 lata, co oznacza, że w 2021 r. i 2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków na wsparcie - poinformował resort rolnictwa. Komisja...

Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. W tym przypadku limit dofinansowania również wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego; budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem; prac na sieciach drenarskich będą mogły się ubiegać o wsparcie w tym zakresie dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało przyznane nieco ponad 4,7 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi blisko 291 mln zł (na inwestycje chroniące przed ASF przyznano pomoc 4,5 tys. rolników w wysokości ok. 211,5 mln zł, pozostałe środki to wsparcie dla spółek wodnych lub ich związków).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt