Parasz się tym rodzajem rolnictwa? Podstawa składki wzrośnie dwa razy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-01-2023,10:00 Aktualizacja: 31-12-2022,19:54
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.  wynagrodzenie wzrośnie dwa razy. A w związku z powyższym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników (liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy wymiaru) wynosi od 1 stycznia 2023 r. 314 zł (tzn. 9 proc. x 3 490 zł = 314 zł), natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. 324 zł (tzn. 9 proc. x 3 600 zł = 324 zł).

krus

KRUS w liczbach. Ile wynosi dopłata z budżetu państwa?

Jaka była dopłata z budżetu państwa do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ostatnich latach? Ile wyniosły koszty realizacji zadań Funduszu Administracyjnego służącego do obsługi KRUS? Na te m.in. pytania zawarte w interpelacji poselskiej...
"Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2023 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania, a także odpisu decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2023 r." – czytamy w komunikacie Kasy.

Jak w nim dodano, rolnicy, którzy w 2023 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

"Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r." – podkreśla KRUS.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej