KRUS o podwyżkach. Jakie świadczenia wzrosły?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2023,14:50 Aktualizacja: 03-03-2023,10:34
A A A

Emerytury i renty wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1 marca są podwyższone, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami m.in. Ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników.

KRUS zaznacza w komunikacie, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2023 r. polega na pomnożeniu  kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1429,60 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej). Przy czym kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 250 zł. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2023 r. to 1588,44 zł), Kasa podwyższy je z urzędu do 1588,44 zł.

Co wzrasta, a co nie

Natomiast nie zostaną do tej kwoty podwyższone:

emerytury rolnicze, Mateusz Morawiecki, Henryk Kowalczyk, KRUS, ZUS

Emerytura z KRUS taka sama jak z ZUS. Rząd naprawia system

Rząd przyjął projekt ustawy o wyrównaniu zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, po 25 latach opłacania składek emerytura rolnicza nie może być niższa niż analogiczna z ZUS. Szef...

 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia
 • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy to również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną
 • emerytury i renty wypłacanych w wysokości pro-rata

Ponadto od 1 marca 2023 r. - również do wspomnianej kwoty 1588,44 zł - wzrasta też kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do tego ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:

 • świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2157,80 zł miesięcznie; 
 • świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych - łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3046,29 zł miesięcznie.

Dodatki w górę

Jak zaznacza KRUS, wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wynoszą one:

 • dodatek pielęgnacyjny - 294 zł 39 gr
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy  i do samodzielnej  egzystencji – 441 zł 59 gr
 • dodatek kombatancki - 294 zł 39 gr
 • dodatek za tajne nauczanie - 294 zł 39 gr
 • ryczałt energetyczny - 255 zł 17 gr
 • dodatek kompensacyjny - 44 zł 16 gr
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 553 zł 30 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom - 294 zł 39 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - maks. 294 zł 39 gr
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego - 1127 zł 12 gr

„Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2023 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2023 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów” - podsumowuje Kasa.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu