KNF zawiesza działalność SKOK Polska i chce ogłoszenia upadłości

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2016,11:30 Aktualizacja: 25-02-2016,11:54
A A A

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKOK Polska z siedzibą w Warszawie oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy.

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań - wyjaśniono w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego, skok kujawiak we włocławku, zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak

Klienci SKOK Kujawiak wypłacą pieniądze w Pekao SA

Od 18 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao SA - poinformował Mariusz Mastalerz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 8 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego...

Od końca lipca ub.r. w SKOK Polska ustanowiony został zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowienie zarządcy komisarycznego. Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym.

Jak poinformowano, SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 58,14 proc., co - jak podkreśla Komisja - oznacza głęboką niewypłacalność.

"Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone - wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł - dodano w komunikacie.

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem na koniec 2015 roku, kasa miała ujemne fundusze w wysokości minus 92 mln zł, wykazywała bieżącą stratę na poziomie minus 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości minus 65,9 mln zł. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Mateusz Szczurek, Izebala Leszczyna

KK SKOK pozywa ministra i wiceminister finansów

KK SKOK złożyła pozwy sądowe przeciwko ministrowi finansów Mateuszowi Szczurkowi i wiceminister Izabeli Leszczynie "w związku z nieprawdziwymi i godzącymi w dobre imię SKOK wypowiedziami" - poinformował rzecznik Kasy. "Mateusz...

KNF sprawdziła możliwość przejęcia SKOK Polska przez bank, lecz żaden nie zgłosił gotowości przejęcia tej kasy. Zgodnie z prawem, gwarantowane środki są wypłacane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Jak przypomniano, BFG gwarantuje wypłatę depozytów łącznie do równowartości 100 tys. euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Andrzej Dunajski, rzecznik Krajowej SKOK w przesłanym oświadczeniu ocenił, że zawieszenie działalności SKOK Polska wskazuje na "całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF, który nie opracował programu postępowania naprawczego i nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska".

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu