Jeszcze więcej czasu na złożenie wniosków o pomoc suszową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-11-2022,12:20 Aktualizacja: 17-11-2022,12:23
A A A

Termin składania wniosków o pomoc socjalną dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy, ma być przesunięty do 30 listopada - poinformował Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Dodał, że złożył wniosek do rządu o zmianę rozporządzenia w tej sprawie.

Chodzi o zmianę rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".

aplikacja "zgłoś szkodę rolniczą", straty z powodu suszy, szacowanie strat, KRIR

KRIR chce zmiany rozporządzenia w sprawie pomocy suszowej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z wnioskiem o pilne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym pomocy suszowej, tak aby wszyscy rolnicy mogli złożyć dokumenty wymagane do uzyskania pomocy. Rolniczy samorząd zaznaczył, że zmienione...

Wicepremier zwrócił uwagę, że ten akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale ma nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 dni zostanie zaakceptowany.

To kolejna zmiana rozporządzenia - dokument został znowelizowany w ubiegłym tygodniu, wówczas m.in. przedłużony został termin na składania wniosków suszowych z 15 do 23 listopada.

Kowalczyk wyjaśnił na briefingu, że wniosków było bardzo dużo i czasami zawieszała się aplikacja, dlatego zapadła decyzja o przedłużeniu terminu składania dokuemntów do 30 listopada.

- Wsłuchując się w głosy rolników podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów, jak umów sprzedaży między rolnikami czy oświadczenia rolnika, o sprzedaży na targowisku czy bazarze i innych dokumentów, które świadczyłyby o sprzedaży produktów rolnych - mówił szef resortu rolnictwa.

Według obecnych przepisów warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie kopii faktur potwierdzających sprzedaż.

Kowalczyk zaapelował, by rolnicy, którzy nie uprawiają ziemi, nie składali wniosków o pomoc. Podkreślił, że mimo iż kwota pomocy zostanie podniesiona z 450 mln zł do 600 mln zł, to i tak prawdopodobnie po zakończeniu weryfikacji stawka "indywidualna" może być redukowana - może nie być to np. 5 tys. zł, ale niższa kwota, wynikająca z podziału.

O szacowanie szkód suszowych za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą" w tym roku ubiega się ok. 250 tys. rolników, natomiast o pomoc suszową dla rodzin - 128,5 tys. osób.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej