Inwestycje w prywatnych lasach. Rolnicy mogą ubiegać się o pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-08-2020,8:05 Aktualizacja: 04-08-2020,8:12
A A A

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) od poniedziałku, 3 sierpnia do 11 września przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - przypomina MRiRW.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha - stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty - informowała niedawno ARMiR.

wniosek o dopłatę do posadzenia lasu, lasy, zalesianie, ARiMR

Konkretne pieniądze za posadzenie lasu

Tylko do końca lipca można złożyć wniosek o dopłatę do posadzenia na swoich gruntach lasu - przypomniała w poniedziałek ARiMR. W zależności od rodzaju gruntu i składu gatunkowego drzew można otrzymać nawet ponad 12 tys. zł do ha. Agencja wyjaśniła,...
Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego.

Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Dodano, że wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym (pozostawianych w lesie do naturalnego rozkładu w celu zachowania bioróżnorodności - PAP).

zaśmiecanie lasów, śmieci, odpady, mandat

Fotopułapki, drony, kamery. Wypowiadają wojnę zaśmiecającym lasy

Aż 10 tysięcy mobilnych fotopułapek, przenoszonych każdego dnia w inne miejsca, a także drony i kamery noktowizyjne - to narzędzia, które zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska mają posłużyć do skutecznego zwalczania zjawiska...

W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie "czyszczenia późnego" rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Właściciele lasów mogą też otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska PROW 2014-2020” znajdują się stronie internetowej MRiRW.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY