Konkretne pieniądze za posadzenie lasu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-07-2020,11:05 Aktualizacja: 28-07-2020,7:22
A A A

Tylko do końca lipca można złożyć wniosek o dopłatę do posadzenia na swoich gruntach lasu - przypomniała w poniedziałek ARiMR. W zależności od rodzaju gruntu i składu gatunkowego drzew można otrzymać nawet ponad 12 tys. zł do ha.

Agencja wyjaśniła, że "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw - dodano.

lasy państwowe, pozyskiwanie drewna, grzyby, owoce leśne, gus

Z lasów pozyskano mniej drewna i więcej grzybów

W ubiegłym roku odnotowano spadek pozyskania drewna w polskich lasach o 7,1 proc. wobec 2018 r. - poinformował GUS. W tym samym czasie skupiono blisko 6 tys. ton grzybów, czyli o 81 proc. niż rok wcześniej. Zgodnie z opublikowanymi danymi...
ARiMR wskazała, że działka, na której ma być prowadzona uprawa leśna musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem - wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha.

"W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację" - poinformowano.

W ramach pomocy można otrzymać trzy rodzaje premii: wsparcie na zalesianie, premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową.

Agencja wyjaśniła, że "wsparcie na zalesianie" to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju gruntu, nachylenia terenu czy sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

lasy państwowe, sprzedaż drewna, Andrzej Konieczny, przemysł drzewny

Sprzedaż drewna na nowych zasadach

Znane są już nowe zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Zarządzenie w tej sprawie zostało podpisane 12 listopada. W przyszłym roku Lasy Państwowe planują sprzedać 40,3 mln m3 surowca. Z tej oferty 80 proc. derwna to pula dla...

Dodatkowo można uzyskać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr bieżący ogrodzenia wynosi 8,82 zł, a za zabezpieczenie drzewek trzema palikami - 1132 zł/ha.

Drugi rodzaj wsparcia, czyli "premia pielęgnacyjna" wypłacana jest przez pięć lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Trzeci rodzaj - czyli "premia zalesieniowa" - to zryczałtowana płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat w okresie objętym zobowiązaniem.

"Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw" - zastrzeżono.

Wnioski o wsparcie finansowe można składać do piątku, 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

do 21.09.2020 bezpłatne szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

do 01.10.2020 termin wysiewu międzyplonów ozimych

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej

15.10. - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał

do 30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

do 31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę