Dla gospodarujących na obszarze Natura 2000 czekają duże pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-03-2017,8:15 Aktualizacja: 20-03-2017,8:46
A A A

Ponad 254 tys. gospodarstw w Polsce ma w areale co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych położonych na obszarach objętych unijnym programem Natura 2000. Niebawem rolnicy będą mogli starać się o duże pieniądze na inwestycje.

Chodzi o środki z puli na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zazielenianie, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla rolników

Można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok

Od 15 marca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od rolników wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2017 r. W tym roku o pieniądze ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników. W tym roku, tak...

Nabór wniosków przewidziany jest na trzeci kwartał. Warto jednak już teraz się przygotować do składania dokumentów zwłaszcza, że rozporządzenie ministra rolnictwa określające warunki i tryb przydzielania pomocy  jest już w fazie konsultacji społecznych i opiniowania.

Gospodarstwa rolne położone - choć w części - na obszarach Natura 2000 muszą spełnić wiele wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru.

W ramach rekompensaty przewidziano zatem wsparcie, w ramach którego producenci rolni mogą dostać dotację na stawianie i modernizowanie budynków wykorzystywanych w hodowli zwierząt trawożernych, bądź na zakup sprzętu i maszyn ułatwiających prowadzenie działalności zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi.

Dofinansowane mogą być operacje związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. W ramach tych drugich w grę wchodzą jednak jedynie: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie, konie, osły, kozy lub owce.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Co z dopłatami po 2020 roku? Z Brukseli płyną niepokojące sygnały

Jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku, a co za tym idzie, w jaki sposób przyznawane będą unijne dopłaty? Wkrótce rozpocznie się debata na ten temat, ale sygnały płynące z Brukseli mogą niepokoić. Krzysztof...

Operacje inwestycyjne mają prowadzić do rozwoju produkcji zwierzęcej przez zwiększenie jej skali lub do zmiany profilu wytwórczości na związany ze zwierzętami trawożernymi.

O dofinansowanie starać się mogą rolnicy posiadający gospodarstwa, w których co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych  położony jest na obszarach objętych programem Natura 2000.

Wsparcie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych - 60 proc. w przypadku młodych rolników (w wieku do 40 lat w chwili składania wniosku, posiadających kwalifikacje zawodowe, kierujących gospodarstwem nie wcześniej niż od 5 lat) i 50 proc. w przypadku pozostałych operacji.

Koszty kwalifikowane obejmują:

  • zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych
  • wyposażanie pastwisk
  • budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie

arimr, cba, dopłaty bezpośrednie, wyłudzanie dopłat, przestępczość, podkarpacie

Pomagał wyłudzać dopłaty. Pracownik ARiMR zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Wojciecha R., pracownika podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który miał pomagać przy wyłudzaniu dopłat bezpośrednich do gruntów. Zatrzymano...

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

  • 200 tys. zł - na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich
  • 500 tys. zł - jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie

Wnioski o wsparcie mają być składane w oddziałach regionalnych ARiMR. Do dokumentu trzeba dołączyć m.in.: biznesplan, kosztorys inwestorski, kopie projektu budowlanego i zezwolenia na budowę.

Kryteria oceny wniosków będą preferować gospodarstwa o większej powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 2000, w tym wartościowych pod względem środowiskowym oraz gospodarstwa, w których udział trwałych użytków zielonych na obszarze Natura 2000 w strukturze użytków rolnych jest największy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej