ARiMR przedłużyła kolejny nabór wniosków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2022,14:20 Aktualizacja: 30-05-2022,14:24
A A A

O dwa tygodnie, do 29 czerwca został wydłużony termin naboru wniosków o wsparcie dla podmiotów wdrażających innowacyjne rozwiązania w rolnictwie - poinformowała właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty o pomoc należy dostarczyć do centrali ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

rozwój produkcji prosiąt, nawadnianie gospodarstw, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Modernizacja gospodarstw. Wnioski można składać dłużej

Do 27 czerwca (o miesiąc dłużej niż planowano) rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych - poinformowała ARiMR, która wydłużyła termin składania wniosków. Chodzi o rozwój produkcji...

O wsparcie mogą się ubiegać działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy operacyjne EPI, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadają zdolność prawną albo działają jako spółka cywilna bądź konsorcjum.

"Mogą zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa" - dodano.

Agencja wyjaśniła, że pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

"Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych" - podsumowano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt