Nadchodzące wydarzenia

XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ocena jakości pasz" w Nałęczowie 2017

Data rozpoczęcia: 2017-04-24
Data zakończenia: 2017-04-25
Miejscowość: Nałęczów
Organizator: Instytut Zootechniki –PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie,Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
Województwo: lubelskie
Ulica i numer: Paderewskiego 10

Instytut Zootechniki  – Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie oraz Państwowy Instytut  Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy  w Puławach zapraszają 24 -25 kwietnia 2017 roku na: XXXIV Konferencję Naukowo-Techniczną na temat Ocena jakości pasz, która odbędzie w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk”, ul. Paderewskiego 10 w Nałęczowie.

[WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI]

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych oceną bezpieczeństwa i jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt oraz aktualnymi zaleceniami w zakresie kontroli jakości. Zaprezentowane zostaną wyniki   monitorowania pasz w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach programów badawczych realizowanych w placówkach naukowych oraz aktualna ocena zagrożeń.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi jednostek badawczych, w tym pracownicy Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach.

Rozważane zagadnienia dotyczyły będą wybranych elementów oceny jakości, stwarzających w praktyce najwięcej problemów podczas kontroli i monitorowania pasz. Uwaga będzie zwrócona zwłaszcza na badanie pasz GM i interpretacje wyników badań, badania dodatków paszowych i ograniczenia metodyczne w tym zakresie.    Kontrola jakości to przede wszystkim sprawdzanie bezpieczeństwa paszy – te elementy będą uwzględnione w programie konferencji. Ocenione zostaną dodatki paszowe do ekologicznej produkcji zwierzęcej pod kątem możliwości ich wykorzystania, zwłaszcza w kontekście wzrastającej liczby dodatków wytwarzanych przy wykorzystaniu organizmów GM. Uwaga zostanie zwrócona także na nowe metody badania składników odżywczych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych, które mogą być stosowane w ocenia jakości pasz. 

Tezy:

  • Aktualne wymagania w zakresie wytwarzania i użytkowania pasz.
  • Kierunki zmian ustawodawstwa europejskiego w zakresie bezpieczeństwa i jakości  użytkowej pasz.
  • Substancje niepożądane i szkodliwe w paszach – kierunki zmian przepisów.
  • Metody badania składników odżywczych, dodatków paszowych i substancji  niepożądanych i szkodliwych – parametry walidacji metod i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.
  • Ograniczania metod badania dodatków paszowych i ich wpływ na interpretację wyników badań związanych z kontrolą.
  • Wyniki badań porównawczych w zakresie oceny metod badań materiałów i dodatków paszowych.
  • Krajowy plan urzędowej kontroli pasz – zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia.

Dodatkowych informacji udziela:

  • mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206; E-mail:

Więcej informacji znajduje się na stronie www.klp.izoo.krakow.pl