Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu” w Falentach 2019

Data rozpoczęcia: 2019-09-11
Data zakończenia: 2019-09-12
Miejscowość: Raszyn
Organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Falenty, Al. Hrabska 4

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa zaprasza 11-12 września 2019 roku na XXV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, która odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ITP Falenty, dalsza część wykładów odbędzie się w Hotelu 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn.

Główne problemy naukowe konferencji:

 • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
 • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do aktualnych wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
 • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań,
 • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
 • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
 • innowacyjne metody zagospodarowania biogazu,
 • metody zakwaszania gnojowicy jako działanie ograniczające emisję amoniaku,
 • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Dodatkowych informacji udzielają:

Telefony kontaktowe:

 • mgr inż. Kinga Borek, tel. (+48) 694 620 713, e-mail:
 • prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, tel. (+48) 694 682 338, e-mail:
 • dr inż. Kamila Mazur, tel. (+48) 694 478 859, e-mail:
 • dr inż. Witold Wardal, tel. (+48) 694 710 097, e-mail:

Karta zgłoszenia oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.itp.edu.pl

ZAPROSZENIE