Nadchodzące wydarzenia

Konferencja Naukowa pt: "Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" w Puławach 2017

Data rozpoczęcia: 2017-06-29
Data zakończenia: 2017-06-29
Miejscowość: Puławy
Organizator: Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Województwo: lubelskie
Ulica i numer: Al. Partyzantów 57

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach  oraz  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapraszają 29 czerwca 2017 roku na Konferencję Naukową pt: "Bioasekuracja  - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem  świń i grypą ptaków", która odbędzie się w siedzibie PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57 w Puławach.

W programie:

9.00-9.15 Otwarcie Konferencji  - Krzysztof   Jurgiel, Minister   Rolnictwa   i   Rozwoju   Wsi, Jacek Węsierski, Dyrektor  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB

Przewodniczący: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

9.15-10.00 „Sytuacja epizootyczna  oraz  prognozy  rozwoju  w  odniesieniu  do  grypy ptaków i ASF” - dr    hab.    Krzysztof    Niemczuk    prof.    nadzw.„

10.00-10.45 „Dziki najważniejszy rezerwuar oraz wektor w szerzeniu się ASF” - dr   hab. Grzegorz  Woźniakowski prof. nadzw.

10.45-11.30 „Bioasekuracja  podstawowy sposób  ochrony  stad  przed  chorobami  zakaźnymi  zwierząt,  ze szczególnym uwzględnieniem ASF” - prof. dr  hab.  Zygmunt  Pejsak

11.30-12.15 „Regulacje prawne wprowadzone w Polsce w celu ograniczenia szerzenia się grypy ptaków i ASF” - lek.  wet.  Paweł  Niemczuk,  Główny  Lekarz  Weterynarii

12.15-13.00 Przerwa kawowa

13.00-13.45 „Przyczyny niekonkurencyjności produkcji trzody chlewnej w Polsce" - prof. dr hab.Zygmunt Pejsak

13.45-14.30„Instrumenty   PROW   2014-2020  wspierające  sektor  trzody chlewnej" - inż.  Ireneusz  Gradka Centrum  Doradztwa  Rolniczego  w Brwinowie

14.30-15.15„Aktualne dane dotyczące  grypy  ptaków. Bioasekuracja jako element  prewencji choroby” - dr  hab.  Krzysztof  Niemczuk  prof.  nadzw.

15.15 Zakończenie konferencji. Obiad

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.piwet.pulawy.pl