Dostaną miliardy, by rolnictwo było bardziej ekologiczne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Bartłomiej Niedziński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2021,12:30 Aktualizacja: 08-11-2021,12:42
A A A

45 krajów zobowiązało się na konferencji klimatycznej COP26 do przekazania 4 mld dolarów na pomoc krajom rozwijającym się, by ich rolnictwo stało się bardziej ekologiczne i odporne na zmiany klimatu, a gospodarka gruntami bardziej zrównoważona.

W związku z rosnącą na świecie liczbą ludności, a co za tym idzie rosnącymi potrzebami żywnościowymi, pod uprawy rolne przeznaczane są kolejne tereny, często lasy, bądź łąki. Dzieje się tak zwłaszcza w krajach rozwijających się.

susza, pole, uprawy

Zmiany klimatu zagrażają rolnictwu na świecie

Do końca stulecia ucierpieć może nawet jedna trzecia rolniczej produkcji – piszą fińscy naukowcy na łamach periodyku naukowego "One Earth".   Eksperci prognozują, w jakim stopniu globalna produkcja żywności może zostać...

W efekcie poziom emisji rośnie podwójnie. Zwiększa się bowiem powierzchnia gruntów użytkowanych przez człowieka, a z nich pochodzi ok. jedna czwarta światowej emisji gazów cieplarnianych, a zmniejsza się obszar lasów, które dwutlenek węgla pochłaniają.

Obiecane środki mają pomóc rolnikom w krajach rozwijających w zwiększeniu wydajności, wdrożeniu innowacji, w tym rozwoju upraw bardziej odpornych na zmiany klimatu i poprawę zdrowia gleby, tak aby ograniczyć konieczność zajmowania na potrzeby rolnictwa kolejnych gruntów.

- Aby utrzymać cel 1,5 st. C, potrzebujemy działań ze strony każdej części społeczeństwa, w tym pilnej transformacji w skali globalnej sposobu, w jaki zarządzamy ekosystemami oraz uprawiamy, produkujemy i konsumujemy żywność. Musi nastąpić uczciwa i sprawiedliwa transformacja, która ochroni środki do życia i bezpieczeństwo żywnościowe milionów ludzi na całym świecie, a rolnicy, ludność rdzenna i społeczności lokalne odegrają w tych planach główną rolę - oświadczył George Eustice, brytyjski minister środowiska, żywności i spraw wiejskich.

Głównym celem COP26 jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w 2015 r., gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalono wówczas, że strony będą kontynuować wysiłki w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i utrzymania tego wzrostu znacznie poniżej 2 st. C.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement