Zwrot akcyzy za 130 litrów paliwa na hektar to już dla resortu za dużo

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2021,8:00 Aktualizacja: 06-11-2021,20:21
A A A

Jako bezprzedmiotowe, ale jednocześnie pozostające do rozważenia przy następnej nowelizacji przepisów uznało ministerstwo rolnictwa propozycje radykalnego zwiększenia zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ustosunkowując się do uwag samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r., resort podkreślił, że:

Są poprawki do noweli zwiększającej zwrot akcyzy od paliwa dla rolników

Zwiększenie limitu dopłat do paliwa, od którego przysługuje zwrot części akcyzy przewiduje jedna z poprawek, jaką Senat zaproponował w piątek do nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Za podjęciem uchwały wraz...

  • propozycja dotycząca zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze 100 litrów do 130 litrów na 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego
  • propozycja podniesienia limitu z 30 do 50 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła
  • propozycja dotycząca wprowadzenia dodatkowego limitu zużycia oleju napędowego dla trzody chlewnej wykraczają poza zakres przywołanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów

"Zatem uwagi te są bezprzedmiotowe. Wprowadzenie powyższych propozycji zostanie rozważone przy kolejnej nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" - zaznaczyli ministerialni urzędnicy.

Wskazali ponadto, że w planowanym "Polskim Ładzie" zostało zawarte działanie pn. "Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze", w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, Polski Ład, Sejm, olej napędowy

Posłowie za zwiększeniem zwrotu akcyzy dla rolników

Sejm znowelizował ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 445...

Jednocześnie resort przypomniał, że 1 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

  • ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 lutego danego roku
  • z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu