Zatrzymać likwidację dużych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
24-03-2020,17:40 Aktualizacja: 24-03-2020,20:31
A A A

Dalsza ekspansja koronawirusa w Polsce może doprowadzić do załamania produkcji w wieli gospodarstwach rolnych. Taka sytuacja szybko odbije się nie tylko na wzroście cen żywności, ale również na jej dostępności.

W tej sytuacji pojawia się coraz więcej głosów, aby zmienić obowiązujące prawo, które w perspektywie kilku najbliższych lat doprowadzi do likwidacji ok. 250 dużych gospodarstw towarowych. W ich obronie stanęło Polskie Towarzystwo Rolnicze.

koniunktura w rolnictwie, gospodarstwo, agrobiznes

Rolnicy w fatalnych nastrojach. Nadciąga poważne załamanie koniunktury

W pierwszym kwartale 2020 r. koniunktura w polskim rolnictwie wyraźnie się pogorszyła. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 4,9 punktu, z  poziomu -1,9 pkt  do -6,8  pkt. Pogorszenie koniunktury jest skutkiem...
Organizacja w liście otwartym skierowanym do prezydenta, premiera, a także marszałków Sejmu i Senatu apeluje, żeby zmienić wprowadzone w 2011 r. zapisy ustawowe, które zmuszały do wyłączań 30 procent dzierżawionych gruntów.

Te gospodarstwa, które z różnych względów (najczęściej ekonomicznych) nie zgodziły się na wydanie ziemi, nie mają prawa do przedłużenia umów dzierżawy państwowych gruntów, które niebawem się kończą.

- Powołując się na stan kryzysu epidemicznego, wzywam do podjęcia pilnych prac związanych z powstrzymaniem likwidacji dużej grupy gospodarstw rolnych w Polsce - apeluje Franciszek Nowak, prezes PTR. Zwraca uwagę, że Polski nie stać na wygaszenie produkcji w tak wielu dobrych podmiotach.

"Mając na uwadze zabezpieczenie dostaw żywności naszym obywatelom, koniecznym jest wstrzymanie skutków ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i pilne ustalenie nowych dat obowiązywania umów dzierżawy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i dzierżawcami, a w przypadkach, gdzie umowy wygasły a KOWR nie przejął jeszcze nieruchomości, zasadnym jest pozostawienie ich we władaniu dzierżawców w celu zachowania ciągłości gospodarstw rolnych, produkcji mleka, mięsa i zbóż" - podkreśla organizacja.

KOWR, dzierżawa, ziemia, dzuerżawa gruntów, ZWRSP

Rolnicy płacą 7,8 dt/ha. Dzierżawa państwowej ziemi nabiera tempa

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2019 roku wyniosła 7,8 dt/ha, a średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów uzyskana w ubiegłym roku ukształtowała się na...

Jakie gospodarstwa są zagrożone likwidacją? Dotyczy to podmiotów funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego, które uprawiają setki tysięcy hektarów zbóż i rzepaku, hodują tysiące krów mlecznych, trzodę chlewną, bydło mięsne oraz drób.

Odebranie dzierżawionych nieruchomości doprowadzi do wygaszenia produkcji roślinnej i zwierzęcej na ogromną skalę. Będą konieczne likwidacje całych stad zdrowych zwierząt. Z pracą pożegnają się tysiące osób, a właściciele gospodarstw ogłoszą upadłość - ostrzega Polskie Towarzystwo Rolnicze.

Organizacja przypomina, że w czasie epidemii duże gospodarstwa zabezpieczają obywateli w mleko, mięso i chleb. "Nie powinny być likwidowane i obecny rząd musi zadbać o ich uratowanie. Złe prawo musi zostać zatrzymane w imię wyższej konieczności" - zauważa organizacja.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj