Wody Polskie odpierają zarzuty NIK, Inwestycje warte miliardy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-10-2020,13:50 Aktualizacja: 22-10-2020,13:58
A A A

Wielkim obciążeniem dla początków działań Wód Polskich było ponad 40-letnie niedofinansowanie sektora gospodarki wodnej - podkreśliło Gospodarstwo odnosząc się do raportu NIK. Dodano, że z roku na rok inwestycje jednak rosną.

Najwyższa Izba Kontroli podała na swojej stronie internetowej, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzone było bez wystarczających środków finansowych i bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników. Nie zapewniono ponadto właściwej koordynacji przejmowania od samorządów zadań i majątku.

spółki wodne, krir, pieniądze z prow, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

KRIR chce zmiany w PROW. Potrzebne wsparcie dla spółek wodnych

Żeby właściwie spełniać swoją rolę, spółki wodne powinny mieć odpowiedni sprzęt. A żeby go kupić, podmioty te potrzebują wsparcia. Tego dotyczy wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych. W ramach realizacji wniosku, jaki padł podczas V...

- Stwierdziliśmy również zaniedbania w zarządzaniu. Ten, można powiedzieć chaotyczny niemal, początek położył się cieniem na dalszym funkcjonowaniu tej instytucji - podkreśliła Anna Matusiak-Rześniowiecka, p.o. kierownika Wydziału Prasowego NIK.

WP w zamieszczonym na swojej stronie internetowej oświadczeniu podkreśliły, że wielkim obciążeniem dla początków działalności przedsiębiorstwa było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej, brak jednego ośrodka koordynującego, a przede wszystkim brak całościowego patrzenia na sprawy gospodarowania wodami.

"Powstanie Wód Polskich było największą w ostatnich dziesięcioleciach reformą wodną na całym kontynencie Euroazjatyckim. Jak podkreślali przedstawiciele Banku Światowego podczas wizytacji w Polsce - reformą potrzebną i bardzo udaną" - podkreślono.

Wody przyznały, że powstanie przedsiębiorstwa w 2018 r. bez okresu przejściowego było bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. Przypomniano, że WP powstały na mocy prawa wodnego, które uwzględnia dyrektywy unijne, i stały się głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami w kraju. W tej sprawie przejęło kompetencje jednostek samorządowych i rządowych.

program moja woda, ministerstwo klimatu, susza w polsce, NFOŚiGW

"Moja woda" także dla rolników. Ale nie dla rolnictwa

Z dobrodziejstw hucznie ogłoszonego, rządowego programu "Moja woda" mogą korzystać rolnicy, ale jako właściciele domów. Natomiast działalność stricte rolnicza już jest ze wsparcia wykluczona. O wprowadzenie zmian do - mającego być...

Jak wskazano, organizacja nowej jednostki, z siedzibą krajową i 11 siedzibami regionalnych zarządów i jednostek im podległych (w tym 50 Zarządów Zlewni i 330 Nadzorów Wodnych i szereg obiektów hydrotechnicznych), wymagała czasu, była obarczona wieloma trudnościami organizacyjnymi.

Wody dodały, że w wielu regionach, z powodów płacowych, na pracę w przedsiębiorstwie zdecydowało się tylko 10-30 proc. pracowników posiadających wymagane doświadczenie, co "bezpośrednio przekłada się na tempo realizowanej pracy".

Przedsiębiorstwo dodało, że w ciągu blisko trzech lat funkcjonowania doprowadziło do oddania wielu znaczących, ciągnących się latami inwestycji, takich jak np. Stopień Wodny Malczyce czy polder przeciwpowodziowy Racibórz. Na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią modernizowanych jest oraz budowanych ponad 100 km nowoczesnych wałów przeciwpowodziowych w dorzeczach Odry i Wisły.

Wody wskazały ponadto, że dały nowy impuls dla inwestycji w gospodarce wodnej w Polsce, a przedsiębiorstwo realizuje dziś inwestycje warte ponad 2 mld zł. Gospodarstwo dodało, że od 2015 r. ośmiokrotnie zwiększono wydatki na utrzymanie urządzeń wodnych. W roku 2018 na ten cel wydano ponad 180 mln zł, a w 2020 - 380 mln zł.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa.

Firma nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne, wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie są też regulatorem cen wody; zatwierdzają one taryfy za pobór wody i zrzut ścieków.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj